• coin crisis ruimte

Calamiteit? COIN helpt!

Onderstaand overzicht zijn voorbeelden van situaties die zich voor hebben gedaan in de praktijk. Mocht u naar aanleiding van dit overzicht vragen hebben? Neem dan contact op, wij helpen u graag.

Ziekenhuis trekt lering uit instorten van plafond op de spoedeisende hulp

In mei 2017 stort een deel van het plafond in van de spoedeisende hulp van een Limburgs ziekenhuis. Ieder ziekenhuis beschikt over een Ziekenhuis Rampen Opvangplan. In een dergelijk plan gaat het om grote externe rampen waarbij de eerste hulp van een ziekenhuis cruciaal is bij het opvangen van de slachtoffers.

Gesprongen leiding in een gemeentehuis

In elke organisatie kan een onvoorziene calamiteit plaatsvinden, zo ook in een gemeentehuis. De start van een nieuwe werkweek. Bij binnenkomst is de vloer gevuld met centimeters water. Na een korte inspectie door de technische dienst blijkt dat er in het weekend een leiding is gesprongen op de eerste etage.

Lekkage in contact center

Het Contact Center is gevestigd in een hoog kantoorgebouw als door regen een lekkage ontstaat. In eerste instantie druppelt er wat water uit het plafond en zet men er prullenbakken onder en belt de Facilitaire Dienst. Ook de COIN alarmlijn wordt gebeld en de BHV ontruimt het pand. De stroom water neemt toe en het plafond raakt doorweekt. Overal komt water naar beneden en vier verdiepingen komen blank te staan. Werkplekken en apparatuur raken beschadigd en er ontstaat kortsluiting.De Contact Center agents kunnen op de COIN uitwijk locatie hun werkzaamheden voortzetten, omdat Telecom-by-Pass van COIN is geactiveerd. Hiermee zijn de call center routering naar de juiste skills en meldteksten weer beschikbaar en hebben de supervisors weer zicht op het wall-board.

Stad afgesloten bij wereldleiders bijeenkomst

Tijdens een belangrijke bijeenkomst van wereldleiders in 2014, wordt een deel van de stad afgesloten. Ook verkeerswegen van en naar de stad worden afgesloten of zijn slechts beperkt te gebruiken. Enkele klanten van COIN ondervinden problemen en gebruiken onze uitwijk locaties om er zeker van te zijn dat zij de meest kritische business processen kunnen voortzetten.

Bommelding op station

Een persoon op het station heeft een pakketje en dreigt dit tot ontploffing te brengen. Het station wordt hermetisch afgegrendeld en de directe omgeving wordt ontruimd. De klant heeft twee kantoren die ook als uitwijk voor elkaar dienen. Als de EOD wordt ingeroepen wordt een grotere cirkel ontruimd, waarin de beide panden liggen. De klant wijkt uit en kan haar activiteiten op de uitwijk locatie voortzetten. De telefonie wordt doorgeschakeld zodat binnenkomende telefoontjes door het eigen Contact Center kunnen worden beantwoordt.

Cyberattack in datacenter

Bij een cyberattack wordt het dataverkeer in een datacenter dusdanig ontregeld dat alle klanten daarvan hinder ondervinden. De toegang tot de servers en data loopt onacceptabele vertraging op. Klanten wijken uit naar onze uitwijk locatie waar zij toegang hebben tot hun tweede data center.

Vreemde lucht financieel dienstverlener

Bij een financieel dienstverlener worden medewerk(st)ers onwel door een vreemde lucht. Het pand met bijna 1200 medewerkers wordt ontruimd door de BHV en per ambulance worden 15 personen naar het ziekenhuis overgebracht. Totdat het onderzoek is afgerond en de oorzaak is verholpen, worden de werkzaamheden enkele weken op de uitwijk locatie voortgezet.

Brand bij telecom provider

Bij een brand wordt het datacenter van een telecom provider getroffen, waardoor het mobiele telefoonverkeer grotendeels uitvalt. Diverse organisaties zijn niet meer mobiel bereikbaar, terwijl zij gebruik maken van Het Nieuwe Werken en daardoor zijn zij júist afhankelijk van hun mobiele telefoon. Daarom wordt de telefonie oplossing (Telecom By Pass) van COIN geactiveerd, waardoor deze organisaties weer bereikbaar zijn.

Server ruimte overstroomt

Door extreem weer valt in een korte tijd veel regen. De afvoer kan de grote hoeveelheid water niet aan en water stroomt over de rand van het dak en langs de gevel naar beneden. Uiteindelijk loopt ook het riool over en komt er water in de server ruimte, waardoor de stroomvoorziening moet worden uitgeschakeld. Op de uitwijklocatie levert COIN zowel werkplekken als ook uitwijk servers op, met de data van de klant

Water zorgt voor kortsluiting bij telefooncentrale

Bij onderhoudswerkzaamheden komt water in de telefooncentrale waardoor kortsluiting ontstaat. De printkaart kan pas na dagen worden vervangen, aangezien de leverancier deze niet op voorraad heeft. Aangezien de organisatie veel telefoonverkeer afhandelt, wordt besloten om uit te wijken. Vanaf de uitwijk locatie worden de werkzaamheden voortgezet.

Kortsluiting door hevige regenval

Door hevige regenval ontstaat kortsluiting in het naastgelegen pand van een grote vermogensbeheerder. Vonken springen uit de grond en even later valt de elektriciteit in de omgeving uit. De COIN alarmlijn wordt gebeld; de telefoonnummers worden doorgezet naar de uitwijklocatie; de werkplekken worden voorzien van het actuele PC-image en de medewerkers van het Contact Center kunnen direct aan de slag.

Scheur in rioleringspijp in de garage

In een pand van een groot assurantiekantoor scheurt de rioleringspijp in de garage. De auto’s worden naar buiten gereden en de brandweer spuit de garage schoon. Door de enorme stank kan men een week lang geen klanten ontvangen en wijkt men uit.

Calamiteiten zijn niet te plannen,

voorbereidingen wel.

Contact