Ziekenhuis trekt lering uit instorten van plafond op de spoedeisende hulp

In mei 2017 stort een deel van het plafond in van de spoedeisende hulp van een Limburgs ziekenhuis. Ieder ziekenhuis beschikt over een Ziekenhuis Rampen Opvangplan. In een dergelijk plan gaat het om grote externe rampen waarbij de eerste hulp van een ziekenhuis cruciaal is bij het opvangen van de slachtoffers. Denk hierbij aan natuurrampen zoals aardbevingen en overstromingen of aan een terroristische aanslag. In een Ziekenhuis Rampen Opvang plan wordt echter vrijwel nooit rekening gehouden met een intern incident zoals bijvoorbeeld brand, waterschade of uitval van electriciteit waardoor een cruciale ziekenhuis afdeling niet meer beschikbaar is.

Voorbereid op interne incidenten

Gelukkig was het Limburgse ziekenhuis in staat om acht uur na het incident weer operationeel te zijn en de eerste hulp zorg te hervatten.  Maar wat als dit niet gelukt was? Dit is de reden dat artsen een artikel in een internationaal tijdschrift over rampengeneeskunde publiceerden om andere ziekenhuizen te attenderen op de noodzaak om ook voorbereid te zijn op interne incidenten.

Risicoanalyse

Niet alleen voor ziekenhuizen, maar voor heel veel organisaties hoort dit bericht een wake-up call te zijn. Vaak hebben bedrijven niet in kaart wat de risico’s zijn, wat de schade is bij een interne of externe calamiteit, of hoe snel ze essentiële bedrijfsprocessen kunnen voortzetten. Een risicoanalyse is een eerste aanzet om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Business continuity advies

COIN  adviseert en ondersteunt bij het waarborgen van de kritische bedrijfsprocessen bij een calamiteit. Wij assisteren bedrijven met het in kaart brengen van de risico’s bijvoorbeeld door middel van een risico analyse, maar ook bij het uitvoeren van een business impact analyse.  Ook assisteren wij bedrijven met de fysieke uitwijk van kantoorwerkplekken op één van onze locaties. Op deze locaties kunnen de business continuity plannen getest worden, zodat uw organisatie samen met ons goed is voorbereid als een calamiteit zich voordoet. Benieuwd naar onze business continuity oplossingen? Neem dan contact met ons op.

Bron: www.omroepvenray.nl