• Hoe kunnen wij u helpen bij het opstellen van een BIA?

    coin business impact analyse

Business Impact Analyse (BIA)

Met een Business Impact Analyse (BIA) wordt inzichtelijk gemaakt wat uw organisatie minimaal nodig heeft om na een calamiteit haar bedrijfsactiviteiten te kunnen continueren.

Hoe stelt u een Business Impact Analyse op? Waar begint u?

COIN biedt laagdrempelig en persoonlijk hulp wanneer er vanuit uw organisatie een BIA vraagstuk ligt. Wij merken vaak dat iemand binnen een organisatie de verantwoordelijkheid krijgt om een Business Impact Analyse op te stellen voor zijn/haar organisatie, maar veelal niet weet waar te moeten beginnen.

Persoonlijke hulp en pragmatische aanpak

Wij bieden in tegenstelling tot andere partijen hiervoor geen invuloefening, maar een persoonlijke en pragmatische aanpak, om samen op een begrijpelijke en gestructureerde manier de BIA’s voor uw organisatie vorm te geven. Wij gaan letterlijk naast u zitten om samen tot de meest geschikte aanpak te komen, waarbij wij ook daadwerkelijk met de mensen op de vloer gaan praten om draagvlak te creëren en om het voor iedereen begrijpelijk te maken waarom een BIA belangrijk is en hoe dit voor zijn/haar afdeling er uit ziet.

U krijgt een vaste coach vanuit COIN, waarbij wij het belangrijk vinden dat er ook een juiste klik is tussen beide partijen. Wij stemmen onze consultant zorgvuldig af op uw wensen en plannen altijd eerst een kennismaking in om zeker te zijn dat er wederzijds vertrouwen is en de juiste consultant van ons uw organisatie aan de hand gaat nemen.

Borg uw bedrijfskritische processen

Heeft u een vraag met betrekking tot het uitvoeren van een Business Impact Analyse? Bel of mail voor advies.

Business Continuity plan met COIN

BCM Pakketten

Vanaf €10,- per werkplek per maand bent u al verzekerd van continuïteit bij een calamiteit. Bekijk onze Business Continuity Management pakketten voor meer informatie!

Transparatie in kosten

Wij zijn van mening dat transparantie in de kosten belangrijk is voor beide partijen, het is fijn om helder te hebben wat u kan verwachten. Vandaar dat wij ook altijd een inschatting maken van het aantal manuren die wij denken nodig te hebben om uw BIA te verzorgen en vast te leggen. Geen verborgen kosten en als blijkt dat er minder tijd nodig is omdat uw organisatie zelf meer input en tijd levert, dan brengen wij dit uiteraard in mindering.

Overzichtelijk en helder

BIA’s worden vaak niet meteen als een leuke interne exercitie gezien, maar achteraf krijgen wij vaak te horen dat onze enthousiaste mensen en plezierige aandacht het BIA traject overzichtelijk en interessant maakt. Met de juiste focus en aandacht hoeft het ook geen maanden te duren, maar heeft uw organisatie over een aantal weken al de belangrijkste risico’s in kaart en kunt u verder werken aan uw eigen Business Continuiteits Plan (BCP).

Voor een kennismaking en vrijblijvend advies, bel of mail gerust.

BIA Quick-scan

Met de COIN BIA ‘quick-scan’ is binnen enkele dagen een rapportage beschikbaar die beschrijft welke uitwijkvoorzieningen nodig zijn om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen, met de bijbehorende oplevertermijnen. Een BIA geeft inzicht in uw bedrijfskritische processen, met de bijbehorende applicaties, hardware, infrastructuur en mensen. Alle essentiële onderdelen die na een calamiteit nodig zijn om te overleven en de kritische bedrijfsprocessen te herstarten komen naar voren.

De BIA rapportage levert altijd een aantal ‘quick wins’ op die de organisatie zelfstandig en kostenefficiënt kan doorvoeren en waarmee de eerste stap gezet wordt richting het BCP.

Business impact analyse - COIN consultancy

Flexibel werken

Als u een uitwijk contract afsluit bij COIN kunt u ook als klant, buiten een calamiteit om, gebruik maken van de faciliteiten van COIN. Werkt u met seizoenskrachten en is daar op uw eigen kantoor geen plaats voor? Dan kunt u flexibel komen werken in een van onze werkruimtes bij COIN. Ook zijn er vergaderruimtes waar u gebruik van kunt maken. Ook handig voor brainstormsessies en presentaties.

© Copyright - Business Continuity - COIN is dé specialist - Kwaaijongens, rebels in oplossingen
Contact