Business Continuity Testen

COIN kan voor organisaties diverse soorten testen uitvoeren. Alleen door het periodiek uitvoeren van Business Continuity testen kan een organisatie er zeker van zijn dat zij haar Business Continuity Management op de juiste wijze heeft geïmplementeerd.

In de jaarlijkse technische test wordt de werkbaarheid van de uitwijkoplossing getest. Dit gebeurt veelal samen met de ICT-mensen van uw organisatie. De jaarlijkse business test wordt door eindgebruikers uitgevoerd om de kritische bedrijfsprocessen vanaf de uitwijklocatie te testen. Zo wordt bevestigd dat uw uitwijkoplossing na een calamiteit optimaal functioneert. Ook de coördinatie tussen uw BHV plan en uw Business Continuity Plan (BCP) wordt getest.

De bevindingen worden door COIN vastgelegd in een rapport met concrete verbeterpunten. U kunt desgewenst (een deel van) dit verslag ter beschikking stellen aan instanties die uw organisatie controleren (DNB, AFM etc.).

© Copyright - Business Continuity - COIN is dé specialist - Kwaaijongens, rebels in oplossingen
Contact