• Disaster Recovery Plan

    Hoe kunnen wij u helpen bij het opstellen
    van uw DRP? Bel direct: 088 – 26 46 000

    coin disaser recovery plan

Disaster Recovery Plan (DRP)

Disaster Recovery is in essentie het proces voor het herstellen van de ICT-voorzieningen in geval van een verstoring en het terugzetten van de gegevens vanaf een back-up. Het zijn de eerste en absoluut noodzakelijke stappen om een crisis het hoofd te bieden. In een Disaster Recovery Plan (DRP) legt een organisatie vast welke IT systemen en IT afhankelijkheden er zijn voor de organisatie en wordt de Recovery Time Objective (RTO) van de kritische applicaties en Recovery Point Objective (RPO) van de kritische data bepaalt.

Uiteraard is een Disaster Recovery Plan onderdeel van het COIN concept. Het opstellen van een DRP kan als separate dienst bij COIN worden afgenomen.

Ondersteuning IT-management

Dit plan wordt opgesteld in samenwerking met uw eigen IT afdeling. Hier is de kennis van alle IT-systemen aanwezig, die nodig is om het plan inhoudelijk vorm te geven. In de praktijk zien wij een DRP dat bestaat uit bijlages van de verschillende leveranciers.

Bij een verstoring van de IT infrastructuur zal dit plan niet tot een efficiënte recovery leiden, hooguit tot het herstellen van de individuele systemen. Het DR plan is juist bedoeld om de IT-infrastructuur in korte tijd weer volledig operationeel te krijgen, waardoor de business de werkzaamheden kan continueren. Afhankelijkheden tussen systemen is van groot belang, zodat het terugzetten van bijvoorbeeld de back-up tapes in een logische volgorde gebeurt.

Borg uw bedrijfskritische processen

Heeft u een vraag met betrekking tot het opstellen van een Disaster Recovery Plan? Bel of mail voor advies.

Flexibel werken

Als u een uitwijk contract afsluit bij COIN dan kunt u als klant, ook als u geen calamiteit heeft, tijdelijk gebruik maken van de faciliteiten van COIN. Heeft u tijdelijk kantoorruimte tekort, gaat u verbouwen of heeft u een piek in het personeelbestand? Dan kunt u flexibel komen werken in één van onze werkruimtes. Daarnaast beschikken wij over diverse vergaderruimtes waar u gebruik van kunt maken. Niet alleen handig voor vergaderingen maar ook voor presentaties, brainstormsessies, trainingen en workshops.

Calamiteiten zijn niet te plannen, voorbereidingen wel!

Pragmatisch en handzaam

Een DRP dient een handzaam gedocumenteerd proces te zijn, dat bij een calamiteit gehanteerd kan worden om op efficiënte wijze de IT-systemen te herstellen, waardoor de infrastructuur voor de organisatie weer operationeel wordt. Vanzelfsprekend dient het DRP periodiek te worden getest, aangezien er altijd wijzigingen ontstaan in de infrastructuur.

Zelf opstellen of gezamenlijk

In principe kan een bedrijf zelf een DRP opstellen. Maar de vraag is regelmatig waar men moet beginnen, wat moet er wel en juist niet in staan en hoe zorgt de afdeling ervoor dat het DRP niet verzandt in een consensus plan waar niet meer doorheen is te worstelen.

Ervaren DRP consultants helpen u waar nodig

De ervaren consultants van COIN kunnen uw IT’ ers begeleiden en coachen bij het opstellen van uw DRP plan. Zij geven handvatten om tot een kort en overzichtelijk document te komen waarmee u iedere IT crisis het hoofd kunt bieden. Meteen aan de slag met uw eigen DR plan? Zie ook: Disaster Recovery Plan checklist voor praktische informatie.

© Copyright - Business Continuity - COIN is dé specialist - Kwaaijongens, rebels in oplossingen
Contact