Resilience maakt sterker tijdens en na Corona

Wat is resilience? Resilience betekent letterlijk veerkracht of weerbaarheid. Veerkrachtige organisaties hebben het vermogen zich aan te passen aan iedere situatie. Alleen organisaties die veerkrachtig genoeg zijn, kunnen een crisis doorstaan. Resilience maakt sterker tijdens en na Corona, hoe pakt u dit aan?

Hoe uit resilience zich binnen een organisatie?

Emotionele veerkracht is het vermogen van mensen om goed om te gaan met tegenslagen en grote veranderingen. De coronacrisis is voor de meeste mensen een grote tegenslag. Het verandert alle denkbare situaties en plannen en het veroorzaakt stress. Veerkracht van een organisatie is het vermogen om te reageren en waar mogelijk te anticiperen op een heftige gebeurtenis, zoals de coronacrisis en er juist sterker door te worden. Resilience van medewerkers en daarmee organisaties is key voor de bedrijfscontinuïteit.

  • Resilience maakt sterker, tijdens en na Corona

Bouw een veerkrachtcultuur op

Resilience is niet vanzelfsprekend, maar heeft tijd nodig om te groeien. Het is belangrijk om binnen uw organisatie een veerkrachtcultuur op te bouwen. Uw organisatie ‘overleeft’ tegenslagen, een crisis, calamiteit of pandemie als Corona als de mensen achter het bedrijf zoals de directeur, managers en werknemers genoeg veerkracht hebben. Veerkrachtige mensen laten effectief gedrag zien. Zij accepteren een situatie en bedenken oplossingen. Ze vinden kracht in en trekken lessen uit tegenslagen. Resilience is de basiskracht om met uw bedrijf de coronacrisis door te komen.

Topmanagement versterkt de veerkrachtcultuur

Flexibel en krachtig leiderschap versterkt de veerkrachtcultuur. Veerkrachtige organisaties zijn organisaties met een duidelijk en organisatie breed gedragen doel, zijn innovatief, transparant en hebben een cultuur gebaseerd op vertrouwen. Veerkrachtige leiders nemen verantwoordelijkheid en zijn in staat snel te reageren en calculated risks te nemen in geval van een plotselinge bedreiging of een crisis.

COIN is uw partner om resilience te versterken

Door onze pragmatische aanpak zorgen we dat resilience binnen organisaties wordt versterkt in tijden van crisis. Gezamenlijk kijken we naar de behoefte aan continuïteit, helpen we u met het maken van een risicoanalyse en impact analyse en vertalen we deze naar uw Business Continuity Plan (BCP). Op basis van uw BCP richten we onze uitwijklocaties voor u in en plannen we realistische, periodieke business continuity testen. Door te evalueren weten we waar uw organisatie staat en wat waar verbeterd kan worden.

Interessant voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op. Onze collega’s helpen u graag.