Wat is resilience?

Het woord resilience betekent “veerkracht” of “weerbaar” als u het opzoekt. Hoe zit het dan met deze zogenaamde veerkracht van organisaties als we kijken naar Business Continuity? Vele bedrijven schakelen nog altijd op het moment dat hen een ontwrichtende gebeurtenis overkomt, een calamiteit zogezegd. Of dit nu brand, wateroverlast, uitval van IT of ander soort incident is dat de bedrijfskritische processen verstoord.

Wat is nu eigenlijk deze veerkracht?

Resilience helpt, borgt, dat bedrijven bedrijfscontinuïteit integreren in hun dagelijkse processen waardoor ze veerkrachtig worden en zijn op het moment dat ze met een verstoring te maken krijgen.

Het is meer dan een disaster recovery plan voor noodherstel na een incident. Resilience is een cyclisch proces binnen organisaties en richt zich op het weerbaarder maken van medewerkers, processen, systemen en facilititeiten voor het onverwachte. Door dit te integreren in de dagelijkse praktijk wordt uw organisatie veerkrachtiger. Zodat uw organisatie snel weer verder kan nadat een ernstig incident heeft plaatsgevonden. In de eerste plaats is resilience gericht om er alles aan te doen om uw organisatie te beschermen tegen dergelijke bedreigingen.

  • Resilience

Noodzakelijk door snelheid en veranderingen

Het is voor organisaties noodzakelijk om veerkrachtig te zijn, de snelle veranderingen in digitalisering en wederzijdse afhankelijkheid van organisaties met een daarbij steeds meer onzekere en onvoorspelbare wereld maken dat bedrijven weerbaar moeten zijn. Weerbaarheid is een proces dat start, groeit, onderhouden moet worden en anticipeert op veranderende omstandigheden. Een continue proces om te overleven en te blijven groeien.

Plannen voor onvoorziene gebeurtenissen

Vele bedrijven moeten plannen hebben voor van alles, van een brand, overstroming, bommelding tot aan staking van werknemers. Toch blijken er veel gebeurtenissen te zijn waarin niet is voorzien. Die afwijken van de grote plannen, net niet passen en de weerbaarheid tarten. Door te leren, te integreren, te evalueren en te verbeteren groeit de veerkracht van uw organisatie.

Hoe is de relatie met Business Continuity?

Waar Business Continuity zich vaak richt op het in kaart brengen van risico’s vooraf en daarbij behorende acties om na een calamiteit weer zo snel mogelijk up and running te zijn, zorgt resilience ervoor dat de organisatie hier veerkrachtig mee om kan gaan.

Door Resilience Management wordt het crisisbeheer veerkrachtiger, het vergroot het bewustzijn, het ontwikkelt strategieën en borgt het opleiden van medewerkers zodat rollen en verantwoordelijkheden tijdens een crisis duidelijk zijn. Door resilience te zien als onderdeel van Business Continuity ontstaan duidelijke communicatiekanalen en commandostructuren waardoor bedrijven zo goed mogelijk kunnen reageren bij een calamiteit.

Dan is het zover

De onvoorziene gebeurtenis voltrekt zich en de continuïteit van uw organisatie stagneert. Nu zijn Resilience en Business Continuity onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uw medewerkers, processen, systemen en faciliteiten zijn veerkrachtig in de aanpak van de stagnatie. Of dit nu een korte verstoring is of één die langere tijd duurt. Uw medewerkers weten welke rol zij spelen en welke verantwoordelijkheden worden verwacht, de processen worden gevolgd dan wel herstelt, systeemherstel of IT uitwijk wordt gestart, telefonie en communicatieprotocollen zijn voorzien en vervangende werkplekken op de uitwijklocatie worden geactiveerd. Kortom u bent als organisatie veerkrachtig en weerbaar. De combinatie van Resilience Management en Business Continuity Management maakt u als organisatie sterk, weerbaar en veerkrachtig.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem vrijblijvend contact met ons op. Onze BCM specialisten staan u graag te woord.