Wat is de relatie tussen Risk Management en Business Continuity?

Risk Management is een proces dat mogelijke risico’s identificeert en op waarde schat. De relatie tot Business Continuïty is dat Business Continuïty onderdeel uitmaakt van Risk Management. Vanuit de Risk Management matrix kan een vertaling gemaakt worden naar een Business Continuïty plan (BCP). Gericht op risico’s met uitval van bedrijfskritische processen en de opvang daarvan.

Hoe belangrijk is Risk Management?

Risk Management is voor organisaties van groot belang omdat er in- en externe gevaren aanwezig zijn die u kunt voorkomen of beperken en adequaat kunt opvangen. Hierbij is de veerkracht (resilience), van uw organisatie, systemen en  mensen belangrijk.

Door Risk Management te borgen als een continu proces kunt u sneller anticiperen, effectieve beheersmaatregelen nemen en de continuïteit van uw bedrijf beter waarborgen. Daarbij komt dat een gedegen risicobeleid voor bedrijven meer en meer verplicht gesteld wordt, of vanuit wet- en regelgeving of vanuit opdrachtgevers en andere betrokken partijen.

Als we kijken naar Business Continuïty in relatie tot Risk Management, dan staat hoe om te gaan met risico’s voorop. De volgende stappen onderkennen we als we kijken naar risico’s;

 • Risico-identificatie: Hierbij worden alle mogelijke risico’s die de doelstellingen van uw bedrijf in gevaar kunnen brengen in kaart gebracht. Strategisch, financieel en operationeel met een relatie tot de factor tijd. Korte termijn en lange termijn.
 • Risicoanalyse: De volgende stap is de prioriteit bepalen in relatie tot de risico’s en de impact daarvan. Welke risico’s vormen de grootste bedreiging.
 • Risicobeheersing: Nadat identificatie en analyse is afgerond, wordt bepaald of een risico vermeden, beheerst dan wel vermindert kan worden. En of het risico acceptabel is voor uw organisatie of dat uw bedrijf dit extern moet beleggen bij de juiste partner.
 • Monitoren: Risk Management is een continue proces. Uw bedrijf leert door te monitoren, wordt veerkrachtiger en u kunt u er effectiever mee omgaan.
 • Rapporteren: Door vanuit het monitoren en incidenten die zich hebben voorgedaan te rapporteren en inzichtelijk te maken, bent u als bedrijf in staat uw keuzes aan te passen en te verbeteren.

Waarom een Business Continuity Plan?

Vanuit Risk Management wordt breed gekeken naar mogelijke risico’s. Betrokkenen zijn er vaak van overtuigd dat bepaalde risico’s kunnen leiden tot uitval van essentiële processen en onderdelen. We hebben het dan over gevolgschade bij een calamiteit. Denk bijvoorbeeld aan te laat leveren, het informeren van klanten, het opnieuw inrichten van systemen etc. De uitval is weer terug te leiden naar onderdelen als:

 • Mensen
 • Locaties (uitwijken naar vervangende kantoorruimte)
 • Nutsvoorzieningen
 • ICT infrastructuur (IT-uitwijk)
 • Leveranciers / partners
 • Reputatie
 • Overtuig directie van Business Continuity

Continuïteit staat vandaag de dag meer en meer onder druk

Waar we jaren geleden nog te maken hadden met risico’s als brand, waterschade, stroomstoringen en gaslekken, behoren vandaag de dag ICT-, netwerk-, telefonie storingen en cyber risico’s tot de orde van de dag. En niet alleen bij grote bedrijven.

Door breed invulling te geven aan Risk Management, Resilience Management inclusief Business Continuïty bent u zo goed mogelijk voorbereid en veerkrachtig op het moment dat het uw organisatie overkomt.

Wacht niet tot het te laat is en de gevolgen desastreus zijn voor de continuïteit van uw organisatie. Vraag om advies, vraag een specialist die met uw meedenkt.