Wat is de impact van het coronavirus op uw bedrijfsvoering?

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus ook in Nederland toeneemt, hebben steeds meer bedrijven te kampen met de gevolgen van de uitbraak. Welke impact heeft het coronavirus op uw bedrijfsvoering en treft u daar maatregelen voor?

Risico’s coronavirus op uw bedrijfsvoering

Het risico op het coronavirus binnen uw bedrijf is sterk afhankelijk van het intermenselijke contact. Niet alleen in uw organisatie tussen collega’s, maar ook van buiten de organisatie. Reizen uw medewerkers regelmatig en komen zij in gebieden die aangemerkt zijn als besmettingshaard, dan stijgt het risico. Duizenden Nederlandse ondernemingen hebben inmiddels direct schade van de uitbraak van het coronavirus. Indirect is de schade nog veel groter.

  • Impact coronavirus op bedrijfsvoering

Veilige werkomgeving voor uw meest kritische medewerkers

Wat als één van uw medewerkers besmet raakt met het virus, hoe gaat u daar als organisatie mee om? Kan uw bedrijf de deuren sluiten? Kunnen uw medewerkers allemaal thuis aan de slag? Hebben ze een veilige verbinding met toegang tot de bedrijfsdata en de nodige applicaties en is telefonie mogelijk vanuit huis? Gemiddeld is het voor 80% van de functies geen probleem om vanuit huis te werken, mits het niet te lang duurt. Hoelang het coronavirus echter een gevaar voor de bedrijfsvoering blijft, is nu nog niet bekend. Wel weten we dat het virus zich razendsnel kan verspreiden. U kunt in het geval van het coronavirus beter het zekere voor het onzekere nemen. Maar hoe doet u dat? Als u risico’s wilt uitsluiten, minimaliseren en/of ondervangen, kunt u voor het borgen van uw bedrijfscontinuïteit een BIA (Business Impact Analyse) opstellen.

Snel inzicht in uw kritische bedrijfsprocessen nodig?

Een BIA geeft inzicht in uw bedrijfskritische processen, met de bijbehorende applicaties, hardware, infrastructuur en mensen. Alle essentiële onderdelen die na een calamiteit nodig zijn om te overleven en de kritische bedrijfsprocessen te herstarten komen naar voren. Bent u nog niet toegekomen aan een uitgebreide BIA voor uw organisatie, maar wilt u wel weten welke maatregelen u moet treffen om de continuïteit van uw bedrijf te garanderen tijdens de coronacrisis, dan kunt u een BIA workshop organiseren. Zo krijgt u snel inzicht in welke stappen u moet nemen om uw continuïteit te borgen en kunt u direct de nodige zaken in gang zetten.

Heeft u hulp nodig om uw BIA workshop te organiseren of heeft u behoefte aan een expert die uw BIA workshop kan begeleiden. Neem contact met ons op, wij helpen u graag.