COIN richtlijnen en beleid naar aanleiding van het coronavirus

COIN is zich bewust van de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor uw bedrijfsvoering. Om het verspreidingsrisico van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken handelt COIN in haar uitwijkcentra en haar eigen kantoren naar de richtlijnen van het RIVM, de GGD en andere gezaghebbende instanties. De veiligheid van uw en onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit.

Vanzelfsprekend adviseren wij onze klanten en de bezoekers van onze uitwijkcentra ook deze richtlijnen te volgen. Hiervoor verwijzen wij u naar de richtlijnen op de websites van onder andere het RIVM en de GGD.

Uitwijkbeleid COIN

COIN wil haar uitwijkcentra zo goed als mogelijk vrij houden van het virus. En COIN wil haar uitwijkcentra zoveel als mogelijk beschikbaar hebben om klanten te huisvesten, die hun eigen locatie niet kunnen gebruiken ten gevolge van een calamiteit.

Vanuit deze uitgangspunten heeft de directie van COIN, op basis van de huidige stand van zaken, besloten het volgende beleid ten aanzien van de inzet van de uitwijklocaties toe te passen:

 1. In geval van constatering van een besmetting binnen uw organisatie is uitwijken naar een COIN uitwijkcentrum alleen mogelijk als dit geen extra risico’s oplevert voor de gezondheid van uw medewerkers, van die van COIN en van die van andere gebruikers en bezoekers van de uitwijklocaties. Hierbij zullen wij de dan geldende richtlijnen van de genoemde organisaties als leidraad nemen. En zie ook 2c.
 2. Aanvullend biedt COIN haar klanten de mogelijkheid om, op basis van beschikbaarheid, haar locaties te gebruiken om medewerkers proactief te spreiden over meerdere locaties. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:
  • De inzet van de werkplekken op onze locaties ziet COIN niet als uitwijk, maar als proactieve maatregel om een calamiteit te voorkomen.
  • De betreffende werkplekken worden vrijgemaakt indien COIN ze nodig heeft voor een daadwerkelijke uitwijk.
  • U garandeert dat de medewerkers die naar een COIN locatie komen de laatste 14 dagen niet in één van de risicogebieden zijn geweest, niet in contact zijn geweest voor zover bekend met door het virus besmette mensen en niet in panden zijn geweest waar een besmetting heeft plaatsgevonden/is geconstateerd.
  • COIN behoudt zich het recht voor om, in overleg, het aantal voor dit doel beschikbare werkplekken op ieder moment te maximeren of in te perken.
 3. In het geval van een besmetting van één of meerdere personen die een pand van COIN hebben bezocht zullen, in overleg met het RIVM en de GGD, de dan geldende maatregelen worden genomen. Dit zou kunnen betekenen dat de uitwijklocatie per direct gesloten wordt. Wij zullen in dat geval de aanwijzingen van RIVM en GGD volgen.

COIN vertrouwt erop met dit beleid bij te dragen aan voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem contact met ons op via 088 – 264 60 00 of per email info@coinbv.nl.

Directie van Continuity Innovation B.V. (COIN),
Jeroen van Iperen en Remko Kempen