Is bedrijfscontinuïteit het probleem van de ICT-manager?

Wanneer de bedrijfscontinuïteit in gevaar is of wanneer er al een calamiteit plaats heeft gevonden is dat niet alleen een probleem van de ICT-manager. Het heeft impact op veel meer afdelingen binnen uw bedrijf! Daarom moet niet de ICT-manager de belangrijkste stem hebben bij een calamiteit, maar de directie. Die stuurt het crisisteam aan en een goed functionerend crisisteam is cruciaal bij het voordoen van een calamiteit!

Het vraagt dus om een veel bredere aanpak en de ICT-manager is niet de enige drager voor oplossingen. Door de snelheid van media loopt ook het imago steeds sneller schade op, wat voorkomen moet worden door goede communicatie naar de klant, markt en leveranciers. We hebben dus te maken met zowel bedrijfskritische aspecten als menselijke en media aspecten. Ook de effecten op medewerkers, klanten en leveranciers spelen een grote rol. Het is van noodzakelijk belang dat er een goede boodschap mee wordt gegeven: heb vertrouwen, onze processen lopen geen gevaar. Kortom: kwaliteit gaat gepaard met continuïteitsgaranties!

Business Continuity Management

Bij veel organisaties pakt het business management de verantwoordelijkheid op zich en sturen zij de operationele continuïteit aan. Maar ook in veel gevallen is de ICT-manager hierbij de opdrachtnemer, terwijl dit mogelijk een risico vormt! De ICT-manager is namelijk al verantwoordelijk voor de ICT-service, een bredere verantwoordelijkheid is eigenlijk niet zijn taak. We laten het zien aan de hand van de volgende hoofdzaken.

Er dient een goede analyse gemaakt te worden van benodigde preventieve maatregelen. Nog te vaak zien we dat er calamiteiten in worden gecalculeerd die nooit voor zullen komen. In die gevallen zijn de preventieve maatregelen weggegooid geld; zonde! Daarnaast is het noodzakelijk dat er een draaiboek is, met een implementatieplan. Zo weet men wat er moet gebeuren bij een calamiteit en dankzij het implementatieplan zal het draaiboek ook daadwerkelijk werken. Ook is imagoschade voor veel bedrijven een groot risico. Nog te vaak valt die verantwoordelijkheid onder de ICT-afdeling, terwijl dat veel meer de verantwoordelijkheid is van de afdeling communicatie. Tot slot bestaat er nog het risico dat een bedrijfspand wordt afgesloten voor klanten en medewerkers. Ook deze verantwoordelijkheid valt vaker dan gedacht onder de ICT-manager, terwijl dit niet zijn specialisme is.

  • Bedrijfscontinuïteit probleem bij ICT managers

Trends en verschuivingen

Traditioneel ligt de focus op het herstellen van informatiesystemen op systeemniveau. Niet gek dus dat de verantwoordelijkheid nog vaak op het ICT-domein ligt. Trends laten echter zien dat er een verschuiving plaats zal moeten vinden. Interne en externe risico’s nemen toe, klanten willen steeds meer en beter, organisaties vragen steeds meer van leveranciers en de concurrentie wordt steeds groter. Bovendien hebben media steeds meer aandacht voor calamiteiten en crises waardoor imagoschade steeds eerder optreedt. En dan zijn er ook nog de steeds kritischere wet- en regelgeving en toezichthouders die hoge eisen stellen aan een bedrijfscontinuïteitsplan. Al deze factoren samen zorgen voor een verschuiving in het management van een crisis die verspreid moet worden over verschillende disciplines binnen een organisatie. Het leveren van kwaliteit gaat immers gepaard met goede continuïteitsgaranties!

Door deze verschuivingen gaat het business management een actieve rol spelen in het aansturen van de continuïteit. ICT-componenten blijven hierin wel aanwezig. De focus verschuift zich alleen van systeem uitwijk en -herstel naar proces uitwijk en -herstel. Dit heeft als gevolg dat de verantwoordelijkheden en rollen tussen de business manager en ICT-manager verschuiven.

Voorbeeld:
De uitwijk- en herstelwerkzaamheden bij calamiteiten worden vanuit de business aangestuurd, zoals: het afhandelen van orders en klantvragen, maar ook het herstellen van lijnafdelingen. Herstel van ICT-middelen staan dan in dienst van het herstel van bedrijfsprocessen. ICT-uitwijk is hierdoor niet meer leidend maar volgend.

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het ontwikkelen van een draaiboek of implementatieplan? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met de specialisten van COIN. Wij helpen u graag bij het optimaliseren van uw bedrijfscontinuïteit zodat imagoschade beperkt blijft!