Stationsgebied Utrecht: grootste risicogebied van de provincie

Het Utrechtse stationsgebied heeft de grootste kans op calamiteiten en de ernstige gevolgen daarvan. Dat blijkt uit een analyse van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De grote effecten treffen ook een groot aantal bedrijven die zich in en rondom het risicogebied bevinden.

Iedere vier jaar publiceert Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het zogenoemde Regionaal Risicoprofiel. Hierin worden de aanwezige risico’s en scenario’s omschreven van incidenten die zich in de provincie voor kunnen doen. In het rapport van 2019 wordt het Utrechtse stationsgebied bestempeld als het grootste risicogebied van de provincie. De kans dat een calamiteit in het stationsgebied ernstige gevolgen heeft is hier groter dan in ieder ander gebied in de provincie. En dat terwijl er ontzettend veel grote organisaties zoals het Stadskantoor, het hoofdkantoor van de Rabobank, de Volksbank, Tivoli Vredenburg en Hoog Catharijne zich bevinden in het risicogebied.

bron: https://www.vru.nl/

  • Station Utrecht risicogebied

In business blijven na een calamiteit

Voor zulke bedrijven is de kans op een calamiteit ontzettend hoog en de continuïteit van de bedrijven loopt gevaar. Het is daarom belangrijk om bedrijfskritische processen al te bekijken vóórdat een calamiteit zich voordoet. Wij geven u graag wat tips waarmee u als ondernemer in business blijft na een calamiteit.

Tip 1 – Status huidige voorzieningen:

Het is allereerst belangrijk dat u contact opneemt met een specialist op het gebied van business continuity. Heeft u al een partij in de arm genomen? Maak dan een afspraak om te bepalen of uw maatregelen afdoende zijn ten tijde van een calamiteit. Indien niet, vraag aan uw IT- en telefoniebeheerder hoe het één en ander is geregeld om continuïteit te waarborgen op het moment dat uw organisatie moet uitwijken.

Tip 2 – Risicoanalyse:

Voer een risicoanalyse uit. Dit is de eerste stap naar business continuity voor uw organisatie. Bij een dergelijke analyse wordt inzichtelijk hoe er het beste om kan worden gegaan met bepaalde risico’s. Zo kan er gekozen worden voor de beste oplossing die deze risico’s verkleinen.

Tip 3 – Business impact analyse:

De vervolgstap na een risicoanalyse is het maken van een Business Impact Analyse (BIA), daarmee bereid u uw onderneming optimaal voor op eventuele gevolgen van een calamiteit. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt wat een organisatie minimaal nodig heeft om na een calamiteit haar bedrijfsactiviteiten te kunnen continueren. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een uitwijkkantoor. voor uw kritische medewerkers.

Tip 4 – Geplande calamiteit

Oefen jaarlijks een geplande calamiteit in de vorm van een daadwerkelijke uitwijk test. Dit kunt u al op kleine schaal uitvoeren waarbij u niet alleen  technisch uw dataverbindingen, behoud van telefonie en beschikbaarheid van de uitwijklocatie test. Ga daadwerkelijk een dag, of meerdere dagen werken op uw uitwijklocatie.

Meer informatie over Business Continuity Management?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met COIN! U kunt bij ons altijd terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek of om eens een kijkje te komen nemen in een uitwijkkantoor. Onze experts denken graag met u mee!