Uitwijklocatie voorkomt uitval complete teams

Gedurende de coronacrisis maakt een aantal organisaties gebruik van speciaal voor hen bestemde, ofwel dedicated uitwijklocaties. Deze direct beschikbare, volledig operationele kantoorruimte biedt hen de garantie van optimaal kunnen blijven functioneren. Dit ondanks een calamiteit zoals langdurige stroomuitval of brand, maar ook nu tijdens de coronapandemie. De vitale teams van deze organisaties, die essentieel zijn voor de bedrijfskritische processen, worden gesplitst en verspreid over meerdere veilige werklocaties.

Onmisbaar personeel voor continuïteit

Bedrijven en instellingen met vitale functies in diverse branches spreiden hun medewerkers, zoals opgenomen in hun bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) en/of pandemie-draaiboeken over hiervoor ingerichte en toegeruste uitwijklocaties. Hierbij houden ze ook rekening met een eventuele gedeeltelijke uitval van personeel. Zoveel mogelijk thuiswerken is het advies van de overheid, maar dit is niet altijd mogelijk, ook omdat de faciliteiten thuis niet aan alle (veiligheids)eisen voldoen. Denk aan hoogwaardig internet, ICT beveiliging, toegang tot applicaties, specifieke apparatuur en privacy gevoelige informatie. Hiervoor hebben deze organisaties, door henzelf opgezette, dedicated uitwijklocaties voor handen. Op het moment dat een calamiteit zich voordoet, worden deze locaties met een zogenaamde druk op de knop in gebruik genomen waardoor ze direct up & running zijn. Het in de lucht houden van een dergelijke eigen uitwijklocatie is kostbaar, niet duurzaam en daarom voor veel organisaties niet realiseerbaar.

  • Uitwijklocatie voorkomt uitval teams

Dedicated versus shared uitwijkkantoor

Een uitwijkkantoor is voor grotere organisaties, soms verplicht vanuit wetgeving, feitelijk een must. Een compleet eigen kantoor klaar hebben staan, volledig ingericht, en voorzien van de juiste geteste en verbonden apparatuur maar altijd leeg en continu stand-by, is kostbaar en niet duurzaam. Door een uitwijklocatie en de bijbehorende ICT en Operations professionals te delen met anderen, wordt het borgen van de continuïteit tijdens een pandemie en andere calamiteiten haalbaar en op een duurzame manier betaalbaar.

Shared uitwijklocaties 24/7 standby

Shared uitwijklocaties, centraal gelegen in Nederland, staan op basis van gemaakte afspraken  24/7 stand-by en zijn door slimme en veilige ICT oplossingen ‘met één druk op de knop’ up & running. Deze gedeelde uitwijkkantoren hebben voldoende capaciteit om meerdere organisaties volledig veilig én gescheiden te huisvesten tijdens een calamiteit of pandemie. Op basis van gemaakte afspraken beschikt een bedrijf dat uitwijkt binnen enkele uren over voldoende en volledig ingerichte werkplekken, de benodigde apparatuur, verbindingen met de eigen datacenters, toegang tot de eigen applicaties en beschikbaarheid van de eigen telefonie met behoud van bestaande nummering.

Kostbaar versus betaalbaar

Een shared uitwijklocatie is voor veel organisaties een betaalbaar alternatief. Gedurende de stand-by fase betalen bedrijven slechts een  premie of abonnement waarmee ze de garantie hebben dat ze na activering direct gebruik kunnen maken van de uitwijklocatie en dus direct operationeel zijn.

Uitwijklocaties als flexibele kantoorschil

Een uitwijklocatie is ideaal voor bedrijven die naast gegarandeerde continuïteit voor hun organisatie op zoek zijn naar een flexibele schil voor kantoorruimte. Met een uitwijkcontract hebben deze bedrijven ook de mogelijkheid om met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’ direct extra kantoorcapaciteit beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld voor tijdelijke projecten of om pieken in de bedrijfsvoering op te vangen, zonder hiervoor permanent te groot gehuisvest te hoeven zijn.

Business continuity specialist COIN

COIN Continuity Innovation is in Nederland toonaangevend op het gebied van business continuity en beschikt over eigen uitwijklocaties. Ten tijde van de huidige coronacrisis, die we hopelijk snel achter ons zullen laten, maken momenteel diverse organisaties op grote schaal gebruik van onze shared uitwijklocaties. Een logische en veilige keuze voor spreiding van hun medewerkers.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Jeroen van Iperen

Jeroen van Iperen
Oprichter en Managing Director van COIN

Als Algemeen Directeur ben ik verantwoordelijk voor COIN’s uitwijkconcept en flexibele werkplekconcept. Ik hou me bezig met het optimaliseren van onze bestaande en toekomstige uitwijklocaties in de Benelux, ons highspeed data netwerk en onze unieke desktop- en telefonieoplossing. Volgens onze relaties leven wij ons, bij het bepalen van uitwijkoplossingen, uitstekend in. Hierdoor sluiten onze uitwijk- en werkplekoplossingen naadloos aan bij de kantoor-, IT- en telefoniesituatie van onze relaties.