Is uw organisatie voorbereid op risico’s?

Onderzoek onder risicomanagers toont aan dat bedrijven erkennen dat economische achteruitgang, reputatieschade en snel veranderende marktfactoren de drie grootste risico’s en uitdagingen zijn waar zij mee kampen. Om de twee jaar wordt er daarom een zogenaamde Global Risk Management Survey uitgevoerd. De resultaten hiervan worden vervolgens meegenomen door risicomanagers in hun aanpak richting de klant en markt.

Welk risico valt onder de categorie calamiteit?

Aan de hand van een aantal vragen gaan we in de loop van de tekst dieper in op wat wij verstaan onder een calamiteit en wat u kunt doen om uw organisatie daarop voor te bereiden.

Wat is nu een calamiteit?

Een calamiteit is een incident dat ervoor zorgt dat uw bedrijfsprocessen zodanig worden verstoord dat dit een impact heeft op uw dagelijkse werkzaamheden. De impact van de stagnatie is van dien aard dat uw directe omgeving hier hinder van zal ondervinden. Denk hierbij aan uw interne systemen, medewerkers, uw klanten, leveranciers en andere relaties.

Een geplande calamiteit of een onverwacht incident?

Bij een calamiteit denken we vaak aan een brand, waterschade, IT-storing of andere uitval van bedrijfskritische onderdelen. Echter, zien wij vanuit de dagelijkse praktijk ook zogenaamde geplande calamiteiten terug. Denk hierbij aan een verbouwing van kantoorpanden waardoor een deel van de medewerkers thuis of elders moet werken. Of een tijdelijke piekbezetting door seizoen gebondenheid van uw diensten kan tot overlast leiden op uw locaties. Dit zijn slechts twee voorbeelden waarbij u moet schakelen en uw processen onder druk komen te staan.

  • Risicomanagement calimiteiten

Is een calamiteit te verzekeren?

U kunt zich verzekeren voor bedrijfscontinuïteit. Uw bedrijf kan immers niet stilstaan, u heeft gegarandeerd maatregelen genomen in de vorm van één of meerdere verzekeringen. Een bedrijfsschade verzekering en aanverwante verzekeringen die ervoor zorgen dat uw lasten gedekt zijn.
Maar uw verzekering kan er niet voor zorgen dat u snel de draad weer kunt oppakken. Hiervoor moeten veel dingen gebeuren. Zo moet er een alternatieve locatie beschikbaar zijn waar u uw werkzaamheden kunt voortzetten. Uw ICT-systemen en data moet beschikbaar blijven. En er moet goed gecommuniceerd worden met uw klanten, leveranciers en anderen.
Een risicoanalyse of Business Impact Analyse is daarom een goed startpunt om snel in kaart te brengen wat uw meest vitale bedrijfsprocessen, de benodigde resources en herstelprioriteiten zijn.

Risicomanagement op directieniveau

Kijk verder dan alleen uw ICT-systemen, de impact is breder! Kijk vanuit directieniveau naar uw bedrijfsprocessen en voer risico-inventarisaties uit of laat ze uitvoeren zodat u de bedrijfsrisico’s zorgvuldig in kaart brengt. Door breed te kijken naar de impact kunt u bepalen waar uw prioriteiten liggen en hoe u doelgericht deze risico’s kunt verkleinen. Vaak zien wij terug dat de ICT-Manager hiermee belast wordt omdat de IT-systemen in onze huidige tijd altijd betrokken zijn. De verantwoordelijkheid ligt ons inziens breder. Naast de ICT raakt een calamiteit ook uw medewerkers en hun werkplek, uw klanten, leveranciers en de reputatie van uw bedrijf!

Een wegrestaurant, thuiswerken of op een professionele uitwijklocatie?

Een wegrestaurant is geen optie, of wel? Het lijkt makkelijk, maar hoe zit het met de veiligheid van uw medewerkers, hoe is informatiebeveiliging gegarandeerd en last but nog least de internet toegang en daarmee verbonden vereiste security? Thuiswerken doen we allemaal wel eens, dus dat is de beste optie. Zo lijkt het! Maar geldt dit ook als u te maken krijgt met een calamiteit? In de praktijk willen we, vooral tijdens een crisissituatie, zoveel mogelijk bij elkaar komen om samen de crisis het hoofd te bieden. Bij de inzet van een professionele uitwijklocatie vangt u al deze ongemakken direct op.

Een worsteling met nieuwe en veranderende risico’s is aan de orde van de dag

Niet alleen de vraag over waar u naar uitwijkt speelt een rol bij de continuïteit van de organisatie. Nieuwe en veranderde risico’s zoals geopolitieke risico’s of cyber risico’s spelen vandaag de dag ook een grote rol. Daarom behoren we tevens deze risico’s in kaart te brengen om een inschatting te kunnen maken van wat er moet gebeuren om bij een dergelijke calamiteit verder te kunnen en stagnatie van uw bedrijfskritische processen te voorkomen.

Na een calamiteit binnen 1 dag weer door

Het is een prachtige kreet die verzekeraars durven te roepen, uw verzekering helpt u bij schade als gevolg van brand, overstroming, uitval of andere calamiteit. Door de lasten te dekken en u in contact te brengen met experts die u mogelijk kunnen helpen als het eenmaal zover is. Maar daar wilt u natuurlijk niet op wachten! U wilt ervan uit kunnen gaan dat wanneer u te maken krijgt met een calamiteit alles geregeld is. Zodat u ook werkelijk binnen 1 dag weer verder kunt zonder stagnatie van uw bedrijfskritische processen. Neem hiervoor contact op met bedrijven gericht op Business Continuity Management. Zij kunnen u helpen met een standaardoplossing of oplossing op maat. Als u daarbij verzekerd bent, dan bent u gedekt voor de lasten tijdens en na de calamiteit.