Bedrijfscontinuïteit verhogen met sprinklers

Het verkleinen van risico’s en daarmee de brandveiligheid van een gebouw verhogen is een goede ontwikkeling. We kunnen uit ervaring zeggen dat de directe gevolgen van een brand slechts het topje van de ijsberg zijn. De indirecte schade, de gevolgschade die niet direct zichtbaar is kan uw organisatie jarenlang achtervolgen met desastreuze gevolgen.

Brandveiligheid en het onderschatten van risico’s

Actieve blussystemen -zoals sprinklers- helpen om ervoor te zorgen dat de gevolgen van een brand tot een minimum beperkt worden in kantoren. Een goede zaak. Maar dit neemt niet weg dat uw organisatie nadat de brand is geblust een groot probleem heeft. Uw bedrijfskritische processen liggen vaak voor langere tijd stil. Wat als?

Is de kans op een brand -hoe klein ook- voor uw organisatie een acceptabel risico?

Wateroverlast door storing sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie vergroot de brandveiligheid van het kantoorpand maar kan uw bedrijfscontinuïteit ontregelen. Een storing in het sprinkler systeem waarbij er spontaan wateroverlast ontstaat komt meerdere keren per jaar voor.  Is dit een acceptabel risico? Vanuit brandveiligheid in kantoorpanden begrijpen wij de keuze voor sprinklers.

Maar uw bedrijfscontinuïteit is verbonden aan maatregelen nadat een calamiteit of het incident zich heeft voorgedaan!

  • Brandveiligheid op kantoor met sprinklers

Preventief versus repressief

Alle maatregelen die u preventief neemt in relatie tot uw bedrijfscontinuïteit, helpen om de kans op een incident of calamiteit te verkleinen. Ook wat betreft de aan brandveiligheid gerelateerde risico’s. Maar het bekijken van risico’s kent een veel breder spectrum. Een Risk manager kan u hier alles over vertellen. Wat is de impact van een risico? Om dit goed in beeld te krijgen kunt u gebruik maken van een Business Impact Analyse.

Om uw bedrijfscontinuïteit te borgen moet er juist naar repressieve maatregelen worden gekeken. De calamiteit of het incident heeft zich namelijk al voorgedaan. Het incident of calamiteit heeft u ondanks de preventieve maatregelen niet kunnen voorkomen. U heeft wel de impact kunnen verkleinen, zoals door gebruik van een sprinklerinstallatie bij brand.

Bedrijfscontinuïteit en een BCP

Om de continuïteit van uw organisatie en bedrijfskritische processen te kunnen borgen na een calamiteit stellen we een Business Continuïty Plan (BCP) op. De repressieve maatregelen in de BCP zijn gericht op uw bedrijfscontinuïteit en bedrijfskritische processen.

Een situatie die kan leiden tot een incident of calamiteit kan zich bijna op een oneindig aantal manieren voordoen. Alle mogelijke preventieve maatregelen ten spijt, is een calamiteit niet altijd te voorkomen.

Wel helpen ze ons om de effecten van een incident beter te kunnen overzien. Zodat u vervolgens de juiste maatregelen kunt nemen om te voorkomen dat een calamiteit uitgroeit tot een bedreiging voor uw continuïteit.

Door het opstellen van een BCP heeft u een overzichtelijk document dat  u hierbij helpt. Tot en met het fysiek moeten uitwijken naar een andere locatie.

Tijdelijk kantoor voor fysieke uitwijk

Bedrijfscontinuïteit of te wel Business Continuity kan betekenen dat u in geval van brand of andere calamiteit tijdelijk andere kantoorruimte nodig heeft. Een fysieke uitwijk.

Deels is een dergelijke uitwijk een preventieve maatregel en deels een repressieve maatregel binnen uw business continuity set van maatregelen.

U kunt natuurlijk wachten totdat de calamiteit zich voltrekt, maar hoeveel tijd heeft u voordat de gevolgschade niet meer is te overzien.

Wist u dat u voor een relatief lage premie tijdelijke werkplekken als garantie kunt afnemen.  Daarbij kunt u afhankelijk van uw BCM partner ook gebruik maken van deze uitwijk werkplekken bij een geplande calamiteit. Bij tijdelijke piekbezetting, verbouwing of andere voor u dringende redenen waarbij u gebruik wilt maken van uw tijdelijk kantooroplossing.

Voorkomen is beter dan genezen

Zoals altijd is voorkomen beter dan genezen. Maar áls een calamiteit u overkomt zorg er dan voor dat het genezen adequaat, zorgvuldig en snel gebeurd door te kiezen voor de juiste partners.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met uw partners. Natuurlijk mag u ook ons bellen, wij geven u graag gericht advies.