Bedrijfscontinuïteit na het ontvangen van een bombrief

In het nieuws van de afgelopen weken is het onderwerp ‘bombrief’ erg vaak voorgekomen. Ook nu nog heerst de angst bij bedrijven om een bombrief te ontvangen. En ontvangen is één, maar wat als deze bombrief daadwerkelijk explodeert? Hoe borgt u de veiligheid van uw medewerkers en wat is de impact op de bedrijfsvoering en de bedrijfscontinuïteit na het ontvangen van een bombrief? Heeft u nagedacht over dergelijke risico’s?

Veiligheid werknemers voorop

Als werkgever dient u de veiligheid van uw werknemers te borgen door een veilige werkomgeving te creëren. Een bombrief kan ernstige gevolgen hebben en helaas is een dergelijke calamiteit, in de meeste gevallen niet te voorkomen.

Het is dus uiterst belangrijk om bij een verdachte situatie direct te handelen. U kunt hierop anticiperen door uw medewerkers te instrueren hoe te handelen bij het vermoeden van een bombrief. U kunt door middel van een risicoanalyse uw organisatie proberen voor te bereiden op risico’s en de impact daarvan op uw bedrijfscontinuïteit.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces. Bekijk welke risico’s zich voor kunnen doen en wat zijn de gevolgen en impact op uw bedrijfskritische processen en bedrijfsvoering? Stelt u zich voor dat een eerste bombrief als dreiging dient, wat heeft u dan geregeld? En als een tweede brief wel een explosief draagt en explodeert? Vragen die op dit moment aan de orde van de dag zijn bij diverse bedrijven. Kortom welke impact heeft een dergelijke calamiteit en wat kunt u zelf doen of anderen voor u?

  • bedrijfscontinuiteit-bombrief

Business Impact Analyse (BIA)

Als u risico’s wilt uitsluiten, minimaliseren en/of ondervangen, kunt u voor het borgen van uw bedrijfscontinuïteit een BIA (Business Impact Analyse) opstellen. Wat als uw kantoorlocatie is getroffen? Hoe zit het met de veiligheid van uw werknemers? Kunnen ze elders werken, thuiswerken, op een nevenlocatie of stagneert uw dienstverlening? Op het moment dat u besluit uit veiligheid mensen naar huis te sturen, is de kans groot dat bepaalde bedrijfsprocessen stagneren of minder bereikbaar zijn. Hoe zit het met uw IT-voorzieningen en uw telefonische bereikbaarheid? Hoelang gaat het allemaal duren? Wanneer is het weer veilig om op kantoor te werken? Vragen die uw werknemers bezighouden en het Management Team en daarmee direct een impact hebben op uw bedrijf.

Business Continuity Plan (BCP)

Als dreigingen daadwerkelijk manifest worden, kan een BCP (Business Continuity Plan) u helpen om de juiste stappen te zetten. Het BCP is een overzichtelijk document dat uw organisatie de juiste handvatten en beslissingen geeft om zo sterk en soepel mogelijk door een dergelijke calamiteit periode heen te komen met zo min mogelijk gevolgschade. Afhankelijk van mogelijkheden, zoals thuiswerken of op een nevenlocatie, kunt u ook uitwijken naar een speciaal hiervoor ingerichte uitwijklocatie.

Uitwijken naar een ander kantoorpand

Om risico’s die een grote impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit te vermijden, is werken vanuit een uitwijk kantoor een goede oplossing. Op een uitwijklocatie van COIN bent u verzekerd van kantoorruimte, werkplekken en alle benodigde ICT faciliteiten voor uzelf en uw werknemers. Zo kunt u de veiligheid waarborgen. Bij COIN vindt u goed bereikbare kantoorpanden in Schiphol-Rijk en Barneveld met ruim voldoende parkeerplekken. Door gebruik te maken van een uitwijkcontract bent u verzekerd van continuïteit na een calamiteit, zolang dat u nodig acht. Daarnaast kunt u gedurende de looptijd van het contract ten alle tijden flexibel gebruik maken van kantoorruimtes en werkplekken.

Neem contact met ons op en laat u zich adviseren over de mogelijkheden.