• coin papieren archief

Papieren archief

Uw papieren archief bevat documenten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van uw organisatie. Het veiligstellen ervan is daarom een niet te onderschatten onderdeel van Business Continuity Management. Dat geldt voor bijvoorbeeld verzekeraars die vaak enorme archieven met pensioenaanspraken hebben, maar ook in bredere zin voor alle documentatie van organisaties die (nog) niet gedigitaliseerd is, maar die wel bewaard moet blijven. Denk bijvoorbeeld aan de bewaarplicht die de Belastingdienst oplegt.

Uw archief wordt, naast door brand en wateroverlast, ook bedreigd door vocht en schimmels. Daarom biedt COIN een aanvullende dienst die in uw Business Continuity Plan opgenomen kan worden: een abonnement op onze archief service. Hierbij mag u rekenen op het volgende:

  • Een eerste uitgebreide rapportage over de staat van de archieven, de omgevingsfactoren en de risico’s.
  • Een jaarlijkse depotinspectie met rapportage.
  • Een complete archiefbereddering bij een calamiteit met een schaderapportage voor uw verzekering.

© Copyright - Business Continuity - COIN is dé specialist - Kwaaijongens, rebels in oplossingen
Contact