Een single point of failure (SPoF) en de impact op uw bedrijfscontinuïteit

Wat is een Single Point of Failure kijkend naar de bedrijfscontinuïteit van een organisatie of dienstverlening? Een SPoF, Single Point of Failure, is een typische IT term. En refereert naar een systeem of onderdeel van een organisatie dat, als het stopt met werken, de hele operatie of het hele bedrijf kan stilleggen. Een recent voorbeeld van een SPoF was een storing in het brandstofdepot op Schiphol in juli van 2019.

Bedrijfscontinuïteit in gevaar

De brandstofstoring op Schiphol duurde maar liefst negen uur, met als gevolg een enorme chaos. Tienduizenden gedupeerde reizigers. Honderd vluchten geannuleerd. En zelfs dagen na de storing kampte het vliegverkeer nog met vertragingen. De impact was gigantisch.

Uitwijk oplossing niet aanwezig voor brandstof

Er was geen alternatief voorhanden. Uitwijken naar een secundair brandstof systeem was daarom niet mogelijk. Hierdoor kunnen we spreken van een Single Point of Failure. Als bedrijf is het van groot belang om inzichtelijk te maken waar een SPoF zich kan voordoen, wat de consequenties zijn als uitval zich voordoet en welke maatregelen er genomen moeten worden om dit uit te sluiten. Weet u of er SpoFs zijn binnen uw organisatie?

 • Single point of failure

Single Point of Failure oorzaken

Een SPoF is breder dan IT. Natuurlijk kan het een software- of hardware probleem zijn, maar ook de mens die gewoon een fout maakt, of door nalatigheid of kwade opzet.

Voorkom uitval en beperk downtime

 1. Breng risico’s in kaart
  Breng risico’s in kaart die mogelijk uitval of downtime tot gevolg kunnen hebben. Kijk hierbij naar de impact en de kans van een dergelijke calamiteit. Neem niet alleen de financiële schade mee. Ook reputatieschade, mogelijke juridische gevolgen en het effect op doelstellingen van uw organisatie mogen niet vergeten worden.
 2. RTO en RPO
  De RTO (Recovery Time Objective) en RPO (Recovery Point Objective) zijn bepalend voor de aanpak en benodigde maatregelen die u wenst te nemen. De RTO geeft de tijd aan hoe lang het mag duren alvorens uw IT of applicatie weer volledig functioneert. De RPO richt zich op de impact die een bepaalde periode van uitval/downtime heeft op de IT-continuïteit van uw organisatie. Wat gaat er verloren tijdens de RPO tijdeenheid? Wat is acceptabel en zijn er mogelijkheden om dit later alsnog te herstellen?
 3. Testen van uitwijk
  Welke onderdelen zijn extra gevoelig voor downtime? Vandaag de dag zien we dat IT onderdelen veelal dubbel zijn uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat er een SPoF zich voordoet en zodat er snel of realtime een uitwijkvoorziening beschikbaar is. Door regelmatig te testen, met een daadwerkelijke uitwijk naar de backup omgeving of provider, komt u achter onvolkomenheden. Een theoretische test voldoet hier niet.
 4. Cloud en thuiswerken
  Werken in de Cloud met mogelijkheid tot thuiswerken lijken de ideale oplossing als uw kantoor even niet beschikbaar is, maar is dat daadwerkelijk zo? Vorige week niet, toen het wereldwijde Citrix probleem thuiswerken onmogelijk maakte. Kunt u met thuiswerken voldoen aan de door uw organisatie gestelde eisen m.b.t. de RTO en RPO? Hoe zit het met communicatie intern en extern? Op het moment dat uw organisatie getroffen wordt door een calamiteit is er chaos, een ongekende hectiek, waardoor uw bedrijfscontinuïteit onder druk staat.
 5. Tijdelijk vervangend kantoor
  Wat als uw kantoor, uw locatie niet toegankelijk is als gevolg van een incident? Voor veel organisaties is het kantoor een regelrechte SPoF. Kan uw gehele organisatie langdurig thuiswerken? Als het allemaal langer duurt, of de impact is van dien aard dat uw locatie op welke wijze ook geïnfecteerd is? Tijdelijke kantoorruimte, of  kantoor uitwijk als onderdeel binnen business continuity management, is een betrouwbaarder alternatief.

Business Continuity Management

Downtime of uitval als gevolg van een SPoF kan desastreus zijn voor de continuïteit van uw organisatie. Door het nemen van de juiste maatregelen kunt u de kans op en de gevolgen van downtime/uitval serieus beperken. Zo kan uw bedrijfscontinuïteit worden gewaarborgd.

Vraag uw IT beheerder naar de mogelijkheden om uit te wijken naar een alternatieve locatie. Hoe kan men daarin voorzien en wanneer kunt u daar gebruik van maken? Alleen na een calamiteit of kunt u hier ook gebruik van maken tijdens een verbouwing, verhuizing of piekbezetting?

Bedrijven zoals COIN zijn gespecialiseerd in business continuïty voorzieningen als het gaat om vervangende werkplekken en kantoor faciliteiten na een calamiteit. Waarbij haar klanten flexibel gebruik kunnen maken van de werkplekken en kantoor faciliteiten gedurende de looptijd van het contract.

Wilt u meer informatie over hoe u uitval kunt voorkomen, tot een minimum kunt beperken op gebied van IT en werkplekken? Neem vrijblijvend contact met ons op.