Fijne jaarwisseling! Denkt u aan uw bedrijfscontinuïteit?

Ieder jaar is de schade van de jaarwisseling enorm. Begin 2019 werd er gesproken over een schade van wel 15 tot 20 miljoen euro. En dan hebben we het alleen nog over schade voor particulieren. De kans dat uw bedrijf door brand beschadigd raakt, is tijdens de jaarwisseling groter dan anders.

Tips om schade tijdens de jaarwisseling te voorkomen

De kans op brand tijdens de jaarwisseling is groter, hoe groot kan niemand u voorspellen. Wel kunt u een aantal maatregelen nemen om de kans op brand te verkleinen.

Tip 1: Ruim afval of containers buiten het kantoorpand op

Afvalcontainers en afval zijn helaas gewilde slachtoffers bij vuurwerk experimenten. Een verdwaalde pijl kan erin terecht komen maar ook vandalisme speelt hierbij een grotere rol. Brand in een afvalcontainer, die tegen de gevel van uw kantoorpand staat, kan zomaar overslaan op het pand.

Tip 2: Bedrijfsauto’s niet te dicht naast uw pand parkeren

Denk ook aan geparkeerde auto’s. Mogelijk blijven bedrijfsauto’s op de bedrijfslocatie omdat men ze thuis niet voor de deur wil hebben tijdens de jaarwisseling. Maar denk er dan aan om ook deze niet te dicht bij de gevel van uw kantoorpand te parkeren. Ook hierbij geldt dat als het misgaat, de vlammen makkelijk kunnen overslaan in uw kantoorpand.

Tip 3: Sluit brievenbussen of andere openingen goed af

Vandalisme en baldadigheid is een groot risico tijdens de jaarwisseling. Sluit daarom ook brievenbussen, het liefst van binnen, af. Sluit daarnaast eveneens andere openingen in het bedrijfspand af zodat er geen vuurwerk naar binnen gegooid kan worden.

Tip 4: Zorg dat blusmateriaal makkelijk bereikbaar is

Zeker tijdens de jaarwisseling is het goed om,  gezien het verhoogde risico op brand, kleine blusmiddelen bij de hand te hebben. Een kleine beginnende brand is dan mogelijk nog te blussen als u er direct bij bent. Zorg ervoor dat u niet hoeft te gaan zoeken naar blusmiddelen.

Tip 5: Huur een brandwacht in

Het voorkomen van een brand tijdens de jaarwisseling is beter dan achteraf met de gevolgen zitten. Steeds vaker huren bedrijven een brandwacht in die gedurende de jaarwisseling op het terrein van uw kantoorpand aanwezig is. De brandwacht kan zowel preventief als repressief ingrijpen.

  • Jaarwisseling bedrijfscontinuïteit

Schade als gevolg van brand

De schade na een brand kan enorm zijn. Zelfs als uw eigen pand niet getroffen wordt, maar wel het pand van de buren, dan kan u daar behoorlijk last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan rook- en roetschade, maar ook aan waterschade door het bluswater. De brandweer doet er immers alles aan om er voor te zorgen dat een brand niet overslaat naar de belendende gebouwen.

Bedrijfscontinuïteit

Als uw kantoorpand direct of indirect betrokken is bij een brand tijdens de jaarwisseling dan loopt uw bedrijfscontinuïteit mogelijk gevaar. Wat als uw pand niet toegankelijk is voor uw medewerkers op 2 januari?

Wie gaat u bellen, wat komt er allemaal bij kijken? Waar gaan uw mensen naar toe? Hoe zit het met uw IT omgeving, uw telefonie en meer van deze vragen?

Er zijn verschillende oplossingen voorhanden voor getroffen bedrijven. Zo kunnen er op uw locatie tenten of andere noodruimtes geplaatst worden, waarin uw medewerkers met een eigen device kunnen werken. Maar is dat voldoende en hoe snel kunt u dat geregeld hebben?

Nood kantoorruimte

Is het zo dat u uw kantoorpand, tijdelijk, niet meer kunt betreden? Dan is het een noodzaak om uw bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk elders weer op te pakken. COIN faciliteert nood kantoorruimten en biedt de mogelijkheid om binnen een afgesproken tijd weer volledig operationeel te zijn. Uw werknemers hebben dan beschikking over een comfortabele werkplek, aangevuld met telefonie en IT faciliteiten. Omdat er een koppeling is gemaakt met uw IT- of cloud omgeving kunt u direct verder werken met toegang tot de eigen gegevens en applicaties.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel? Neem contact met ons op en laat u adviseren over de mogelijkheden.