Massaal dataverlies tijdens coronacrisis, is uw data goed beveiligd?

Het zijn gouden tijden voor cybercriminelen. Het risico op een cyberaanval is aanzienlijk gegroeid sinds mensen massaal thuiswerken. Om het thuiswerken tijdens de coronacrisis voor iedereen mogelijk te maken, zijn binnen veel organisaties de security eisen naar beneden bijgesteld. Daarnaast was niet iedere organisatie voorbereid op het volledig beveiligd thuiswerken van alle medewerkers. Het risico op dataverlies als gevolg van een cyberaanval neemt hierdoor toe, een zorgelijke ontwikkeling, waarbij gevaren voor de continuïteit van het bedrijf op de loer liggen. Hoe zorgt u ervoor dat uw security voor thuiswerkplekken goed geregeld is en hoe voorkomt u dat uw bedrijfsgevoelige data op straat komt te liggen?

Coronacrisis beïnvloedt cyberaanvallen

Het bedrijf VMware Carbon Black heeft recent wereldwijd onderzoek gedaan naar cybersecurity bedreigingen. Ook 251 CIO’s, CTO’s en CISO’s uit Nederland zijn ondervraagd. De uitkomst: het aantal cyberaanvallen en de complexiteit daarvan zijn de afgelopen twaalf maanden enorm toegenomen.

Het onderzoek van VMware Carbon Black is aangevuld met een onderzoek naar de impact van COVID-19 op cybercriminaliteit. Volgens dit aanvullende onderzoek ziet 91% van de cybersecurity professionals dat het aantal aanvallen is toegenomen nu meer mensen vanuit huis werken.

De belangrijkste bevindingen van het aanvullende onderzoek over COVID-19 zijn:

  • 92% geeft aan aangevallen te zijn door COVID-19 gerelateerde malware, 89% zegt dat IoT risico’s zijn toegenomen.
  • Het onvermogen om multi-factor authenticatie breed door te voeren, wordt gezien als de grootste security dreiging voor organisaties tijdens de COVID-19 pandemie.
  • 84% rapporteert gaten in disaster recovery planning en 48% vindt deze gaten zelfs significant.
  • cyberaanvallen tijdens coronacrisis en thuiswerken

Security voor thuiswerkplekken

Het onvermogen voor veel bedrijven om multi-factor authenticatie (MFA) breed door te voeren tijdens het thuiswerken, is een kans voor cybercriminelen. Daarbij komen corona-gerelateerde malware, het niet op tijd uitrollen van patches en phishing tijdens de coronacrisis ook vaak om de hoek kijken. Het groeiende aantal cyberaanvallen tijdens de coronacrisis is voor veel organisaties een reden om uitgaven aan cybersecurity te vergroten.

Er zijn tal van mogelijkheden om de security voor thuiswerken te verbeteren:

  • Zorg voor een veilige verbinding naar het bedrijfsnetwerk met een VPN (virtual private network).
  • Maak gebruik van multi-factor authenticatie (MFA) voor toegang tot het bedrijfsnetwerk.
  • Gebruik sterke wachtwoorden.
  • Installeer de meest recente updates voor firm- en software.
  • Maak medewerkers continue bewust van de gevaren, bijvoorbeeld van phishing, bespreek de voorbeelden met de medewerkers in uw wekelijkse videosessies en wijs hen op de noodzaak voor informatiebeveiliging.

MKB extra kwetsbaar

Cyberaanvallen zijn vaak succesvoller wanneer ze gericht zijn op het MKB (midden- en kleinbedrijf). Juist bedrijven van deze omvang hebben hun IT security vaak net wat minder op orde, ook omdat hiervoor minder budget beschikbaar is. Het massaal thuiswerken maakt het MKB nog kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Is uw bedrijfscontinuïteit verzekerd na een cyberaanval op uw thuiswerkers?

Invulling van business continuity

Hoe goed de IT security bij bedrijven geregeld is, hangt ook samen met welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om bedrijfscontinuïteit na een incident te borgen. Hoe zit het met uw business continuity wanneer u niet bij uw belangrijke data kunt, ten gevolge van een cyberaanval? Bijna alle IT professionals uit het onderzoek van VMware Carbon Black spraken over ‘gaten’ in de security als gevolg van corona. Deze gaten hebben onder andere betrekking op het functioneren van IT operations en disaster recovery planning. Hierdoor komt het snel weer volledig operationeel zijn na een calamiteit, zoals een cyberaanval, in gevaar. Is uw BCP (business continuity plan) op orde? Actueel? Bent u beschermd tegen cyberaanvallen en de eventuele gevolgen daarvan? Is de organisatie snel weer in bedrijf wanneer er tijdens het thuiswerken een hack plaatsvindt?

Uw continuïteit is onze missie

COIN is specialist in continuïteit van uw werkplekken en uw ICT. Met onze digitale thuiswerkoplossingen zorgen we ervoor dat uw medewerkers ook vanuit huis veilig aan het werk kunnen. Ook als ze hiervoor hun eigen en mogelijk verouderde laptop of PC gebruiken die minder virus- en malware bescherming biedt dan de laptops en PC’s op kantoor. Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw medewerkers thuis telefonisch bereikbaar zijn op de voor uw klanten bekende telefoonnummers.

Missen uw medewerkers het fysiek samenwerken op kantoor, maar is uw eigen locatie niet volledig coronaproof? In onze volledig, voor u ingerichte, 24/7 stand-by kantoren kunnen uw medewerkers weer veilig samenwerken. Ervaar het zelf en kom langs voor een rondleiding.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, bijvoorbeeld over onze veilige digitale thuiswerkoplossingen? Neem contact op, wij informeren u graag.