Stroomstoring regio Amsterdam

De stroomstoring van 17 januari jongstleden zorgde voor veel hinder in de regio Amsterdam. Onderzoek onder klanten wijst uit dat bij een verstoring van de bedrijfskritische processen, ongeacht de oorzaak, een bedrijf daar ongeveer 8x langer hinder van heeft. Dit nog los van de directe financiële schade die bedrijven ondervinden. De meeste bedrijven werken gelukkig zeer efficiënt, dit heeft wel tot gevolg dat er weinig rek is. Extra tijd is nodig om klanten te informeren over de verstoring en werkzaamheden hopen zich snel op omdat werknemers niet kunnen werken of niet op tijd op het werk kunnen zijn. Soms schakelt men extra hulp in of wordt in de avonduren en weekend doorgewerkt om zo snel mogelijk weer ‘bij’ te zijn.

Impact op bedrijfscontinuïteit

Door vooraf na te denken over de gevolgen van een calamiteit, waaronder een stroomstoring, ben je voorbereid en kan de hinder na een calamiteit sterk gereduceerd worden. In mijn vorige artikel over de impact van een stroomstoring op de bedrijfscontinuïteit, ging ik al in op welke stappen je moet nemen om de impact van een calamiteit op de bedrijfsvoering in kaart te brengen met een Business Impact Analyse.

Zodra de Business Impact Analyse (BIA) gereed is, kan de organisatie verder met het opstellen van het calamiteitenplan, ook wel Business Continuity Plan (BCP) genoemd. Een BCP is een organisatie-specifiek document waarin de business continuity procedures zijn vastgelegd, de stand van zaken op IT- en facilitair gebied, de back-up en restore procedures, communicatie, de uitwijk procedures, de crisis organisatie etc.

Sommige bedrijven beschikken wel over een Disaster Recovery Plan (DRP), maar een BCP gaat verder en gaat uit van de business ofwel de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Het BCP geeft de organisatie richtlijnen en procedures om vanuit de ‘normale situatie’ te reageren op een calamiteit.