Server Uitwijk

Als uw servers door een calamiteit uitvallen, waar kunt u dan met uw back-up terecht? Een vraag die speelt bij bedrijven die hun servers op de eigen locatie hebben staan. En hoewel dat voor een aantal bedrijven inderdaad de beste optie is, wordt de bedrijfscontinuïteit hiermee in gevaar gebracht. Want wat als door een calamiteit uw servers uitvallen? In die gevallen biedt het COIN concept betrouwbare server uitwijk waardoor toch aan de richtlijnen voor Business Continuity Management kan worden voldaan. De back-up kan na een calamiteit op een door COIN geleverde serveromgeving geladen worden.

Server uitwijk wordt regelmatig ingezet voor multinationals met een groot deel van de servers centraal in het buitenland en een beperkt aantal servers lokaal, zoals een file server, een email server en een print server. Voor deze lokale servers biedt COIN een mobiele server uitwijk oplossing. Vooraf wordt een inventarisatie gemaakt van de benodigde servers en de gewenste data opslagcapaciteit. Het back-up proces wordt aangepast zodat uw omgeving is in te lezen op de COIN uitwijk servers.

De mobiele server uitwijkconfiguratie is na een calamiteit direct op de COIN uitwijklocatie beschikbaar. Raakt de calamiteit alleen uw ICT en heeft het pand geen schade, dan kan het mobiele rack ook naar uw locatie worden getransporteerd en daar worden opgeleverd.

© Copyright - Business Continuity - COIN is dé specialist - Kwaaijongens, rebels in oplossingen
Contact