Terreurdreiging, calamiteit kan realiteit worden

Geschreven door Mirco Wunderink

Een nieuw jaar biedt organisaties ook nieuwe kansen om serieus na te denken over de veranderende wereld. Niet alleen over nieuwe uitdagingen en kansen, maar ook over de risico’s die veranderen.

Onvoorziene calamiteiten

COIN bestaat inmiddels al 15 jaar. De reden van het bestaan is helaas dat er, ondanks alle voorbereidingen en scenario’s, met regelmaat calamiteiten voorkomen die niet te voorkomen of te voorzien zijn. Zonder in details te treden over klanten zal ik met regelmaat aankomende maanden onvoorziene calamiteiten onder de aandacht brengen. Wellicht is het leergeld van anderen voor uw organisatie toch nog goed besteedt!

Terrorisme in Brussel

’s Ochtends vroeg, ik wil net de auto instappen, een vooraankondiging van een mogelijke calamiteit. Een relatie in Brussel zit in spanning en afwachting van de uitkomst van een overleg van de terrorisme eenheden ter plekke. De mogelijkheid bestaat dat de gehele straat waarin het kantoorgebouw zich bevindt, wordt afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. COIN zet de uitwijkprocedures ter voorbereiding in gang en zorgt voor een veilige en stand-by locatie waar de kritische processen/medewerkers van deze organisatie kunnen verder werken. Met als belangrijkste doel zorgen dat hun eigen klanten weinig tot niets merken van deze uitwijk. Gelukkig eindigt deze ochtend voor onze relatie in een groen licht en kan men alsnog het eigen kantoorgebouw betreden.

Wat opvalt binnen organisaties, is het verschil in kalmte en controle indien een dreigende situatie of een daadwerkelijke calamiteit zich voordoet. Het is niet vanzelfsprekend dat de directie van een onderneming de leiding neemt. Daar waar zij in vredestijd op hun best zijn, vraagt een calamiteit andere kern competenties. Stressbestendigheid, doortastendheid en overzicht zijn in dergelijke situaties van onschatbare waarde.

“Risk comes from not knowing what you’re doing”

Risicomanagement

Een gevleugelde uitspraak van Warren Buffet over risicomanagement, maar helaas wel bij veel organisaties de waarheid. Het trainen van de juiste mensen en het vooraf voorbereiden en testen van mensen, procedures en techniek zijn essentieel om tijdens een calamiteit de controle te houden.

En zo niet, dan is COIN er altijd nog voor haar klanten om deze rol op te pakken en te ontzorgen. Wij verzorgen onder andere business continuity advies waarbij de risicoanalyse één van de onderdelen is.

Valt hier op een structurele manier mee om te gaan in de business continuity processen van uw eigen organisatie?