Supply chain als uitgangspunt voor Business Continuity

Hoe kwetsbaar is een solide bedrijf als onderdeel van de logistieke keten?

Om onverwachte situaties als brand of stroomuitval het hoofd te kunnen bieden kijken bedrijven tegenwoordig steeds vaker naar de continuïteit van de kritische bedrijfsprocessen. Toch is dit niet altijd voldoende, omdat een bedrijf onderdeel is van een logistieke keten (supply chain) en dus te maken heeft met verschillende leveranciers en klanten en afhankelijkheden.

Hoe kwetsbaar is een solide bedrijf dat risico loopt in de logistieke keten?

Een bedrijf heeft graag meerdere klanten om risico’s te spreiden. Als één klant vertrekt betekent dit hiermee niet het einde van de inkomsten. Bij leveranciers let men hier in de praktijk toch minder op; het waarborgen van de continuïteit van de logistieke keten (supply chain) is echter essentieel voor de bedrijfsvoering. Een calamiteit bij een leverancier treft meestal meerdere bedrijven. Denk hierbij aan een bedrijf in de logistieke keten die grondstoffen niet kan leveren vanwege een technische storing in de aansturing van het wagenpark. De producent die op basis van deze grondstoffen zijn producten fabriceert, kan hierdoor het eindproduct niet op tijd leveren aan de detailhandel. Deze zit dan met lege schappen en moet de consument teleur stellen.

Risico’s in kaart brengen

Er zijn meerdere mogelijkheden om inzicht te krijgen in de risico’s van de logistieke keten (supply chain). Indien uw organisatie een groot contract afsluit met een leverancier, wordt vaak al gekeken naar de nodige bedrijfsinformatie bij de KvK en wordt een kredietcheck gedaan. Dit zorgt voor een beeld van de huidige situatie van deze leverancier; het zegt echter niet veel over de toekomst. Door de risico’s van alle leveranciers inzichtelijk te maken en te blijven monitoren blijft u op de hoogte hoe eventuele risico’s in de logistieke keten zich ontwikkelen en vermindert u het risico binnen uw bedrijf.

Samenwerken in business continuity

Het is tevens mogelijk om met uw belangrijkste leveranciers samen te werken op het gebied van Business Continuity. Dit kan bijvoorbeeld door elkaar te betrekken bij het uitvoeren van een Business Impact Analyse (BIA) en het opstellen van een Business Continuity Plan (BCP). Ieder zal afzonderlijk de kritische processen van de eigen organisatie in kaart moeten brengen, maar een test op de continuïteit van deze processen door de hele supply chain kan heel goed samen uitgevoerd worden. De uitkomst van deze test zal de eventuele risico’s in kaart brengen en waar nodig kunnen preventieve maatregelen getroffen worden.

Door: Remco Verkoeijen


Door naar de hele logistieke keten te kijken en te monitoren, blijft uw bedrijf proactief bezig met de continuïteit van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunt u tijdig de nodige maatregelen nemen en voorkomt u onnodige financiële schade en imagoproblemen.

Remco Verkoeijen is BCM Consultant bij COIN. Heeft u een vraag aan Remco? Mail dan naar: remco.verkoeijen@coinbv.nl of bel 088 – 2646000.