Weer meer miljoenenbranden in de eerste helft van 2019

In de eerste helft van 2019 kwamen er meer miljoenenbranden voor dan in de eerste helft van 2018. Dit blijkt uit cijfers van Stichting Salvage die in de eerste helft van het jaar al 47 keer is ingezet. Dit is een toename van 27% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2018.

Oorzaken van brand

In de meeste gevallen ging het om bedrijfspanden en in een enkel geval om een particulier pand. Als mogelijke oorzaken worden onder meer blikseminslag, werkzaamheden, menselijk handelen en storing in elektra genoemd.

Bron: salvage

Preventieve maatregelen zijn noodzakelijk

In de afgelopen jaren is er veel gedaan aan preventieve maatregelen om de brandveiligheid van gebouwen te verbeteren. Dit geldt voor particulieren maar zeker ook voor bedrijven. Bedrijven kunnen hierin nog een belangrijke stap maken door vooraf ook na te denken over de bedrijfscontinuïteit. Wat gebeurt er met mijn bedrijf als ik te maken krijg met een brand of calamiteit. Hoe kan ik naast preventie en een goede verzekering, zo snel mogelijk weer in business zijn? Business Continuity maatregelen helpen daarbij.

De continuïteit van uw bedrijf

Breng in kaart wat uw meest kritische bedrijfsprocessen zijn en welke mensen en middelen u nodig heeft om deze bedrijfsprocessen zo snel mogelijk weer te continueren. Bepaal hoe snel de diverse kritische bedrijfsprocessen weer in de lucht moeten zijn na een incident. Maak een gedegen plan hoe u ervoor gaat zorgen dat u de juiste mensen en middelen bij elkaar krijgt om uw bedrijfscontinuïteit te waarborgen en wat u daarvoor vooraf al kunt organiseren. Dit gaat niet alleen over de restore van uw IT, maar zeker ook over een werkplek voor uw bedrijfskritische medewerkers en de nodige apparatuur of eventuele machines. Vergeet daarbij ook niet het belang van communicatie met uw klanten en leveranciers.

  • Miljoenenbrand en vervangend kantoor

Business Continuity; uitwijk van kantoor, IT en telefonie

COIN helpt bedrijven bij het snel weer in business zijn na een calamiteit. Dit doen we door te faciliteren in volledig ingerichte werkplekken waar uw bedrijfskritische medewerkers direct weer kunnen werken na een calamiteit. Dat kan eenvoudig door alles vooraf te regelen; werkplekken met toegang tot uw IT omgeving, uw applicaties en bedrijfsdata. Daarnaast zorgen we ervoor dat uw medewerkers bereikbaar blijven op dezelfde telefoonnummers.

Hulp bij inrichten van BCM

Daarnaast helpen wij diverse uiteenlopende bedrijven met het inrichten van Business Continuity  Vanaf een risicoanalyse waarbij we de risico’s die de organisatie loopt in kaart brengen tot en met een volledig uitgewerkt Business Continuity Plan waarin precies staat welke voorbereidingen zijn getroffen, hoe deze te activeren en welke stappen uw organisatie moet nemen om de schade te beperken.

Waar ligt het grootste risico binnen uw organisatie en bent u voorbereid op de gevolgen van een calamiteit? Neem contact met ons op en laat u adviseren over de mogelijkheden.