Kantoor- en telefonie uitwijk voor Stater

Stater is de grootste hypothecaire dienstverlener in Nederland. Voor meer dan 40 hypotheekverstrekkers in Nederland en België verzorgt Stater de hypotheekprocessen. Hiervoor werken zij samen met banken, verzekeringsmaatschappijen, investeerders en tussenpersonen om gezamenlijk tot de beste dienstverlening te komen. Stater is door het onafhankelijke gerenommeerde ratingbureau Fitch dan ook beoordeeld met de hoogste rating van Europa voor hypothecaire dienstverlening.

Stater levert alle diensten van het hypotheekproces. Van het inrichten van een overloopfaciliteit voor de mid-office dienstverlening tot gehele uitbesteding van de mid- en back-office activiteiten. Daarnaast biedt Stater alle vormen van aanvullende dienstverlening, zoals managementinformatie, risicomodellen voor onder andere fraudepreventie en inzicht in de portefeuille door het uitvoeren van portefeuilles analyses en benchmarks. Hun doel is succesvol te zijn door bij te dragen aan het succes van hun klanten.

Michel Hulsbergen, Manager Inkoop & Facility Management bij Stater, vertelt over de samenwerking met COIN.

Wat is de reden voor Stater om business continuity te realiseren?

Dat doen we voor onze klanten. De SLA’s voor de afgesproken dienstverlening richting onze klanten maken dat Business Continuity goed geregeld moet zijn. In 2008 zijn wij verhuisd naar het huidige pand in Amersfoort, voorheen hadden we ook al uitwijk geregeld, maar dat was bij een zusterorganisatie. Deze organisatie werd verkocht en vlak na de verhuizing werden we ook nog geconfronteerd met een calamiteit. Dit zorgde voor nog meer bewustwording over het belang van Business Continuity en er kwam budget vrij om uitwijk onder te brengen bij een professionele partij. De kantoor- en telefonie uitwijk is toen ondergebracht bij COIN.

Wat ziet Stater voor ontwikkelingen op het gebied van Business Continuity Management (BCM)?

Stater is niet verplicht om BCM te realiseren vanuit wet- en regelgeving, zoals dat wel voor partijen geldt die bijvoorbeeld een banklicentie hebben. Toch loopt Stater al jaren voorop wat BCM betreft. Wij zijn ook ISO gecertificeerd voor Business Continuity Management en worden jaarlijks getoetst. Bewustwording bij bedrijven neemt toe dat is duidelijk, BCM is niet meer een topic dat alleen maar bij de top 100 bedrijven op de agenda staat, maar steeds meer bedrijven zien terecht het belang in van Business Continuity.

Wat zijn de belangrijkste redenen om voor COIN te kiezen?

Qua werkplekuitwijk kwam COIN, na een aanbesteding, als beste uit de bus op het gebied van prijs / kwaliteit. De offerte van COIN was prima, maar vooral het verhaal erbij klopte. Het gevoel was meteen goed. De visie die er bij COIN achter zit, sprak ons het meeste aan; een organisatie die zich bezighoudt met uitwijklocaties in geval van calamiteit moet een kleinere platte organisatie zijn die flexibel is en snel kan opschakelen. Hier heeft COIN een voordeel ten opzichte van de grotere aanbieders, die zijn minder flexibel. Een andere reden is dat COIN over meerdere werkplekuitwijklocaties beschikt.

Hoe heeft Stater de samenwerking met COIN tot nu toe ervaren?

Een zeer goede samenwerking tot nu toe. COIN is echt een partner die betrouwbaar en klantgericht is. Tijdens de jaarlijkse uitwijkoefeningen laat COIN zien dat ze flexibel zijn en meedenken met ons. Ook in het contract zit flexibiliteit voor wat betreft het op- en afschakelen van werkplekken. COIN heeft laten zien dat zij meedenken in de nodige oplossingen. Bijvoorbeeld toen onze telefonische uitwijk nog niet voldoende op de rit stond, kwam COIN met een passende telefonie oplossing, waar we nu nog steeds gebruik van maken. De lange samenwerking leidt tot een steeds betere relatie, maar je moet elkaar natuurlijk wel scherp blijven houden.

Wat verwacht Stater van een partner als COIN bij een calamiteit?

Dat er gebeurt wat is afgesproken in het contract en meer! Dat COIN zich inzet om het voor alle partijen zo goed mogelijk te laten verlopen, zoals je van een partner mag verwachten die deze expertise en ervaring heeft.

Heeft Stater een advies of aanbeveling richting COIN om beter te functioneren?

Op het moment dat er ontwikkelingen zijn in de dienstverlening van COIN of op het gebied van Business Continuity Management nieuwe trends zijn, dat dit ook met klanten gedeeld wordt. Altijd actief met het contact bezig blijven zodat het een levendig contract blijft. Voed ons maar met informatie!

Stater neemt de volgende diensten bij COIN af:

  • Dedicated en shared uitwijkwerkplekken
  • Telefonische bereikbaarheid voor zowel het Contact Center als voor de kantooromgeving
  • Een Groep Informatie Systeem om groepen personen via SMS en/of voice te informeren
  • Technische test, Business test en Telefonietest
  • Dataverbinding tussen de COIN uitwijk locatie en het Stater datacenter
  • Technisch draaiboek
  • Opslag van essentiële goederen op de uitwijk locatie
  • Beheer van desktop image, zodat bij een calamiteit het meest actuele image op alle werkplekken staat

Voor meer informatie over Stater kunt u terecht op: www.stater.nl

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer

Contact