KIFID voelt zich ontzorgd door COIN

Wie bij KIFID ( Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) binnenkomt voelt direct de positieve sfeer van actie, van overleg en van onderhandeling. KIFID, met haar hoofdkantoor boven de hal van Den Haag Centraal Station, is dé instantie waar iedereen terecht kan met een klacht over een financieel product of financiële dienst, bijvoorbeeld een verzekering of hypotheek. De dienstverlening van KIFID dient altijd door te gaan en daarom is gekozen voor COIN, de partij die de business continuity voor KIFID waarborgt.

In een gesprek met Eveline Ruinard (Voorzitter van de Geschillencommissie en Directeur), Annemaaike Bouma (Manager Bedrijfsvoering) en Mark van der Togt (ICT), wordt duidelijk waarom KIFID zakendoet met COIN. KIFID behandelt duizenden klachten en probeert deze met inzet van secretarissen en leden van de geschillencommissie, voor beide betrokken partijen zo gunstig mogelijk op te lossen. Cruciaal binnen al deze processen is dat de IT te allen tijde beschikbaar is.

Annemaaike Bouma vertelt hoe het team onder de voormalige directeur al bezig is geweest met de optimale bereikbaarheid en continuïteit van KIFID. “Wij hebben ons gerealiseerd dat als er iets gebeurt, denk maar aan een trein die deze hal in dendert omdat hij niet kan remmen, dat we dan wel op een andere plek meteen door moeten kunnen werken.” Na een onderzoek in de markt kwam KIFID in contact met COIN. Dat eerste contact was op zich al prima, maar werd nog beter op het moment dat ze werden uitgenodigd om op Schiphol-Rijk de uitwijklocatie van COIN met eigen ogen te aanschouwen. Annemaaike: “Ter plekke werden we echt enthousiast, dit was pas volwaardig diplomazwemmen. Daar zijn we onder de indruk geraakt van het feit dat COIN voor iedere onderneming, dus ook voor die van ons, een unieke en complete oplossing biedt als er iets met of in ons eigen gebouw gebeurt waardoor we niet kunnen doorwerken.”

Testen geeft vertrouwen

Huidige directeur Eveline Ruinard is zeer content met deze gang van zaken: “Ik vind het heel goed dat onze continuïteit op deze manier geregeld is en heb deze keuze bij mijn aantreden onmiddellijk omarmd. Vooral de uitgevoerde locatietesten, waarbij we met twaalf collega’s alle benodigde functies in de uitwijklocatie hebben uitgeprobeerd, zijn zeer positief en geven veel vertrouwen. Verder hebben we in geval van een calamiteit op die locatie per direct meerdere werkplekken tot onze beschikking. Onze collega’s hebben daar optimaal toegang tot onze systemen en de back-up die daar ter plaatse staat.”

Bij KIFID werken zeventig mensen. Eveline: “Wij dienen een mooi doel. We zijn een laagdrempelig en deskundig klachtenloket, voor mensen die er niet uitkomen met een financiële instantie. Het is geen verplichting om naar ons toe te komen, het is een keuze. We moeten altijd beschikbaar zijn en dus een voorziening hebben als zich een risico voordoet. De mogelijkheden die COIN biedt met haar uitwijklocaties, hoe wordt meegedacht en hoe daadwerkelijk en transparant een oplossing op maat wordt aangeboden, dat ontzorgt.”

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer

Contact