Erasmus Leven realiseert BCM met COIN

Erasmus Leven is een moderne verzekeraar met een rijke historie. U vindt er eigentijdse, flexibele en betrouwbare levensverzekeringen die aansluiten bij elke levensfase. Erasmus Leven is een echt Rotterdams bedrijf. ‘Geen woorden, maar daden’, daar houden zij van. Evenals korte, persoonlijke lijnen. Erasmus Leven heeft meer dan 90.000 klanten en is een zelfstandig label binnen Delta Lloyd Groep.

Gerard de Rooij, teamleider IT bij Erasmus Leven vertelt;

Erasmus Leven focust zich op levensverzekeringen voor particulieren. Wij hebben verzekeringen die aansluiten bij elke levensfase van de klant. Flexibele, transparante verzekeringen voor een goede prijs. Verder staan we bekend om onze persoonlijke benadering en als een verzekeraar die alle processen altijd op orde heeft

Wat is de reden voor Erasmus Leven om business continuity te realiseren?

In de eerste plaats omdat Erasmus Leven te allen tijde aan de SLA richting haar distributiepartners (financieel adviseurs) wil kunnen blijven voldoen. Eén van onze belangrijkste USP’s is dat we onze processen altijd op orde hebben. Het is dus van belang dat deze hoe dan ook zo optimaal mogelijk doordraaien. Daarnaast is het een vereiste vanuit De Nederlandsche Bank dat wij de kritische bedrijfsprocessen kunnen voortzetten ook in geval van een calamiteit.

Waarom heeft Erasmus Leven gekozen voor COIN als partner voor business continuity?

COIN denkt met ons mee over business continuity en komt met alternatieven en eventueel maatwerk oplossingen. De oplossingen zijn altijd lean en mean. COIN beperkt de vraagstukken tot de kern en maakt zaken niet groter dan noodzakelijk. Ook biedt COIN uitwijk werkplekken in een prima accommodatie en biedt goede technische ondersteuning bij een uitwijk of tijdens een uitwijk test.

Wat is de reden voor Erasmus Leven om een beperkt aantal uitwijkwerkplekken af te nemen?

Hoewel medewerkers kunnen thuiswerken heeft Erasmus Leven voor een aantal afdelingen uitwijkwerkplekken nodig. Omdat op deze afdelingen veel met vertrouwelijke informatie wordt gewerkt (bijvoorbeeld medische gegevens, betalingen) of omdat er speciale technische voorzieningen noodzakelijk zijn die thuis moeilijk te realiseren zijn (bijvoorbeeld een aantal logistieke processen als het up- en downloaden van gegevens en het scannen van inkomende post). Daarnaast zijn voor het continueren van de meest kritische processen ook een aantal kantoor uitwijkwerkplekken noodzakelijk.

Wat is de reden voor Erasmus Leven om door COIN de BCM-audit te laten uitvoeren?

COIN toetst als onafhankelijk waarnemer en adviseur op het gebied van Business Continuity Management (BCM), jaarlijks de consistentie en de compleetheid van het calamiteitenplan, afdelingshandboeken, werkprocedures en contracten met leveranciers van Erasmus Leven. Ook is COIN als waarnemer aanwezig bij de Uitwijktesten die Erasmus uitvoert. Na iedere uitwijktest komt COIN met een volledig rapport met conclusies en aanbevelingen. Hiermee voldoet Erasmus Leven aan de eisen met betrekking tot verslaglegging voor de SOx control borging continuïteit.

Hoe heeft Erasmus Leven de samenwerking met COIN tot nu toe ervaren?

Positief: COIN houdt zich altijd aan de SLA en levert goede ondersteuning bij een uitwijktest. Ook is COIN flexibel bij eventuele technische aanpassingen. Audits worden door COIN objectief uitgevoerd, met goede verslaglegging inclusief aanbevelingen en adviezen. De aanbevelingen/adviezen worden ook door COIN gemonitord.

Wat verwacht Erasmus Leven van een partner als COIN bij een calamiteit?

Dat die partner de rust bewaart en ons waar nodig ondersteunt en adviseert en meedenkt over het herstel en inwijkproces. Maar ook dat de uitwijklocatie na een calamiteit zo spoedig mogelijk beschikbaar wordt gesteld. En dat er aandacht is voor de gebruikers op de uitwijklocatie, zodat iedereen zich op zijn/haar gemak voelt.

Erasmus Leven neemt bij COIN de volgende business continuity diensten af:

• Uitwijk werkplekken;

• Desktop image;

• Telefonische bereikbaarheid;

• Business test op de uitwijklocatie;

• Audit en rapportage van de jaarlijkse uitwijktesten;

• Audit en rapportage van het calamiteitenhandboek en afdelingshandboeken.

Voor meer informatie over Erasmus Leven kunt u terecht op: www.erasmusleven.nl

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer

Contact