ISO 22301 BCM

Wat is BCM?

Business Continuity Management (BCM) is het proces dat potentiele gevaren en de gevolgen van deze gevaren identificeert. BCM biedt een kader om deze gevaren het hoofd te bieden, met als doel de continuïteit van het bedrijfsproces en het voortbestaan van een organisatie te waarborgen, onder ‘alle omstandigheden’. BCM is van belang voor elk type organisatie: groot en klein, privaat en publiek.

Wat is ISO 22301 Business Continuity Management?
De Internationale norm ISO 22301 Business Continuity Management (BCM) is de standaard die beschrijft hoe u uw bedrijf kunt beschermen tegen calamiteiten, de kans op calamiteiten te verkleinen en om te zorgen dat uw bedrijf zich volledig herstelt na een calamiteit.

ISO 22301 specificeert wat nodig is om een effectief Business Continuity Management Systeem (BCMS) op te zetten en te managen.

ISO 22301 BCM vragen?

Heeft u vragen over ISO 22301 of over BCM in algemeen, neem dan via telefoon of email contact met ons op. Wij helpen u graag.

Een BCMS benadrukt het belang van:

  • Kennis van de behoeftes van de organisatie en de noodzaak voor het vaststellen van een
  • BCM beleid en BCM doelstellingen;
  • Het implementeren en in werking zetten van maatregelen om calamiteiten voor een organisatie beheersbaar te maken;
  • Het monitoren en beoordelen van de werkbaarheid, de prestaties en effectiviteit van het BCMS;
  • Continue verbeteringen doorvoeren.

BCM is een continu proces. Voor borging van BCM in een organisatie gebruikt ISO 22301 een Business Continuity Management Systeem volgens het PDCA model. Het Plan Do Check Act model is bedoeld voor het plannen, vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, onderhouden en continue verbeteren van de effectiviteit van het Business Continuity Management Systeem van een organisatie.

BCM advies of services nodig?

Ook zonder een ISO certificeringstraject kan een organisatie aan de slag met BCM. Bedrijfscontinuïteit is van belang voor iedere organisatie; klein of groot. Wilt u meer weten over Business Continuity Management, of heeft u vragen over de dienstverlening van COIN., neemt u dan gerust contact met ons op.U kunt ons bereiken via: info@coinbv.nl of telefonisch via 088 – 26 46 000.

Bijvoorbeeld:

Vaststellen Business Continuity beleid, de doelstellingen, doelen, de besturing, de processen en procedures teneinde resultaten te bereiken die in lijn zijn met het overall beleid en de doelstellingen van de organisatie. Daarbij dient de organisatie ook rekening te houden met afspraken naar hun klanten, zoals leveringen (sla), boetes e.d.

DO

Implementeren en uitvoeren van het Business Continuity beleid, besturing, processen en procedures. Hieronder valt bijvoorbeeld het uitvoeren van een Business Impact Analyse (BIA) en het opstellen of updaten van het calamiteitenplan (BCP).

CHECK

Monitoren en beoordelen van de daadwerkelijke uitvoering ten opzichte van het Business Continuity beleid en de doelstellingen. Dit kan door het periodiek testen van het calamiteitenplan, de uitwijkmogelijkheden en het Crisis Management Team (CMT).

ACT

Onderhouden, verbeteren en het opnieuw bekijken van de scope van het Business Continuity beleid en de doelstellingen. Resultaten vanuit de test of audit worden gebruikt voor het optimaliseren van de uitwijkmogelijkheden en het BCP.

Voordelen van implementeren Business Continuity Management

  • De kans op mogelijke calamiteiten verkleinen;
  • De impact van calamiteiten minimaliseren;
  • Klanten blijven bedienen; ook in geval van een calamiteit;
  • Sneller herstel na een eventuele calamiteit;
  • Concurrentievoordeel.
© Copyright - Business Continuity - COIN is dé specialist - Kwaaijongens, rebels in oplossingen
Contact