Heeft u al een calamiteitenplan?

Een calamiteit komt gelukkig niet vaak voor, maar als je als organisatie getroffen wordt door een calamiteit, groot of klein, is het essentieel goed voorbereid te zijn. Het effect van een calamiteit, is altijd vele malen groter dan de calamiteit zelf. Door scenario’s in kaart te brengen, na te denken over de eventuele gevolgen van een calamiteit en het vastleggen van welke maatregelen u vooraf kunt treffen, reduceert u direct de gevolgschade van een eventuele calamiteit. Al deze zaken legt u vast in een calamiteitenplan.

Een calamiteit kan je niet plannen, voorbereidingen wel.

Wilt u ook voorbereid zijn, stel dan een calamiteitenplan op voor uw bedrijf. Een calamiteitenplan beschrijft het totaal aan maatregelen om te voorkomen dat uw bedrijf na een calamiteit niet of onvoldoende kan functioneren.

Hoe maak ik een calamiteitenplan?
Onderwerpen die u in uw calamiteitenplan vastlegt zijn onder andere:

  • Specifieke risico’s voor uw bedrijf en impact
  • Kritische bedrijfsprocessen en kritisch personeel
  • Infrastructuur: gebouwen, IT, telefonie, middelen
  • Uitwijk scenario’s: data, IT, telefonie, mensen
  • Restore mogelijkheden
  • Bereikbaarheid: telefoon website, email
  • Communicatie: informeren/bereiken van personeel, klanten, leveranciers en pers
  • Preventieve maatregelen
  • Verzekeringen
  • Testen van het plan en periodiek updaten

Het calamiteitenplan heeft als doel om na een calamiteit snel en efficiënt de kritische bedrijfsprocessen voort te zetten. Het gaat daarbij niet om de oorzaak van de calamiteit, maar om het zo snel mogelijk weer in de lucht zijn van de kritische functies van het bedrijf. Eventueel kan in het plan een maximale uitvalsduur voor de kritische processen worden vastgesteld. Gaat u binnenkort ook aan de slag met uw calamiteitenplan? Zorg dan voor een kort en bondig plan, dikke boekwerken zijn veel moeilijker om te onderhouden. Daarnaast is het belangrijk om het plan regelmatig te testen en te updaten. Maak het jezelf ook hier niet te moeilijk en maak gebruik van bijlages voor het bijhouden van zaken die aan veel wijzigingen onderhevig zijn.

ICT calamiteitenplan

In steeds meer organisaties speelt ICT een hoofdrol. Door een apart calamiteitenplan te maken voor uw ICT en deze te integreren in het totale calamiteitenplan, is het mogelijk om bij een ICT calamiteit slechts een gedeelte van uw calamiteitenplan in werking te stellen. Voor meer tips over het opstellen van een ICT calamiteitenplan kijk ook eens op: ICT calamiteitenplan opstellen.

Testen

Is uw calamiteitenplan compleet? Worden de gestelde doelen zoals bijvoorbeeld maximale uitvalsduur met het plan gerealiseerd? Door regelmatig uw plan te testen zorgt u voor een compleet, werkbaar en up to date calamiteitenplan en bent u als organisatie klaar om een eventuele calamiteit het hoofd te bieden.

Heeft u vragen over uw calamiteitenplan? Neem contact op met COIN: info@coinbv.nl of 088 – 26 46000

© Copyright - Business Continuity - COIN is dé specialist - Kwaaijongens, rebels in oplossingen
Contact