Disaster Recovery test

Een goed functionerende IT omgeving is vandaag de dag voor bijna alle ondernemingen kritisch voor een soepel verloop van de dagelijkse gang van zaken in de bedrijfsvoering. Het weer beschikbaar krijgen van de kritische applicaties en data na een verstoring noemt men Disaster Recovery.

Een ernstige storing in uw IT omgeving en eventueel daarmee gepaard gaand dataverlies kan leiden tot bedrijfsschade; zowel directe financiële schade door downtime en daarmee niet productieve medewerkers, als schade aan het imago bijvoorbeeld door het niet kunnen leveren van orders, met alle gevolgen van dien.

Disaster Recovery Plan

Om de continuïteit van de organisatie ook in een geval van een verstoring te garanderen wordt vaak gewerkt met een Disaster Recovery Plan. In het Disaster Recovery Plan wordt in kaart gebracht welke IT systemen er zijn en hoe kritisch deze zijn voor de voortgang van de organisatie. Per systeem of applicatie wordt aangegeven hoe snel deze weer in de lucht moeten zijn. Dit geldt ook voor het revoceren van de kritische data.

Ook worden in het Disaster Recovery Plan mogelijke verstoringen beschreven met de bijbehorende Disaster Recovery strategie. Met andere woorden, welke actie er genomen dient te worden bij welke verstoring van welk IT systeem.

Disaster Recovery Testen

Een belangrijk onderdeel van een Disaster Recovery Plan is het testen ervan. Er kan besloten worden enkel de disaster recovery plan te testen of men kan het volledige business continuity plan testen, waarbij naast de IT (disaster recovery test), ook de uitwijk van de faciliteiten (werkplekken) en de uitwijk van telefonie worden meegenomen.

Door regelmatig te testen raakt de IT afdeling bekend met de procedures uit de Disaster Recovery Plannen en kunnen de nodige aanpassingen worden doorgevoerd. Hiermee bent u als organisatie altijd klaar om in geval van een echte calamiteit zo snel mogelijk weer up and running te zijn, zonder verrassingen.

Wilt u meer weten over een Disaster Recovery Test of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een Disaster Recovery plan? Neem contact op met COIN via info@coinbv.nl of 088-2646000.

Op zoek naar tips voor het opstellen van een Disaster Recovery plan kijk ook eens op: Checklist Disaster Recovery Plan

© Copyright - Business Continuity - COIN is dé specialist - Kwaaijongens, rebels in oplossingen
Contact