Crisis Management Team Training (CMT-test)

Bij deze theoretische test wordt met het Crisis Management Team (CMT), en eventueel andere betrokken medewerkers, de reactie van de organisatie op een calamiteit doorgelopen aan de hand van het bestaande Business Continuity Plan (BCP).

Door middel van een crisis simulatie laten wij het Crisis Management Team reageren op een calamiteit waardoor een essentieel onderdeel van de organisatie (bijv. kantoorpand, IT, telefonie e.d.) onbruikbaar raakt. Het bestaande calamiteitenplan (BCP) dient bij deze simulatie als uitgangspunt te worden gehanteerd. Bij een dergelijke test wordt de communicatie en de benodigde response tijd getoetst en eventuele tekortkomingen in het BCP worden naar boven gehaald.

Opzet COIN CMT-test

In overleg wordt vooraf een actueel, realistisch en een op de organisatie toegespitst testscenario bepaald.

Een CMT-test, ook wel tabletop exercise genoemd, is een theoretische exercitie. De test dient realistisch te zijn en het uitgangspunt is dat deelnemers de test als positief en leerzaam ervaren.

Tijdens de crisis simulatie worden de volgende aspecten meegenomen:

 • Communicatie tussen de leden van het CMT;
 • De rollen van de CMT leden;
 • De wijze waarop het CMT het test scenario aanpakt;
 • Hoe het CMT omgaat met onvoorziene omstandigheden;
 • Besluitvorming binnen het CMT;
 • Biedt het BCP een goede leidraad; waar zitten eventuele omissies.

Aandachtspunten CMT-test (succesfactoren):

 • Opstellen van een realistisch testscenario;
 • De test toespitsen op de kritische bedrijfsprocessen in de branche;
 • De test moet door de deelnemers als positief worden ervaren;
 • Inbouwen van voldoende evaluatiemomenten;
 • Zowel de sterke als de zwakke punten naar voren laten komen.

Business Continuity Specialisten

De CMT-test wordt voorbereid en begeleid door zeer ervaren Business Continuity Specialisten. Naast een test coördinator neemt ook een auditor (rapporteur) deel aan de CMT-test. Samen beoordelen zij de manier waarop het CMT haar taken uitvoert, de juiste werking van het BCP en de communicatie (binnen het CMT en van het CMT met alle betrokkenen).

Rapportage en aanbevelingen

Na de test wordt een rapportage opgesteld van de bevindingen, inclusief pragmatische aanbevelingen welke direct door uw organisatie kunnen worden gebruikt om zowel het BCP als ook de uitwijk voorzieningen te optimaliseren.
Heeft u interesse in een CMT-Test, of wilt u meer weten over de dienstverlening van COIN, neemt u dan contact met ons op via: info@coinbv.nl

© Copyright - Business Continuity - COIN is dé specialist - Kwaaijongens, rebels in oplossingen
Contact