Disaster Recovery Plan checklist

Iedere organisatie zou zich in meer of mindere mate moeten bezighouden met Disaster Recovery.

Dit is tenslotte een essentieel onderdeel van Business Continuity. Disaster Recovery (DR) staat voor het zo snel mogelijk herstellen van de IT omgeving na een calamiteit of verstoring. Denk hierbij aan het herstellen van kritische applicaties en toegang tot kritische data. Alles wat nodig is om je bedrijf op IT vlak weer in business te krijgen na een verstoring. Soms worden Disaster Recovery en Business Continuity als term door elkaar gehaald.

Business Continuity is het zo snel mogelijk continueren van alle kritische processen van een bedrijf na een calamiteit. IT is hier een onderdeel van. Richt je daarom als organisatie op alle onderdelen van Business Continuity Management (BCM); IT, Telefonie, werkplekken en een up to date Business Continuity Plan (BCP).

Omdat de IT omgeving een essentieel onderdeel is van bijna alle ondernemingen, is het voor handen hebben van een Disaster Recovery Plan zeker geen overbodige luxe. Het opstellen van een dergelijk plan kun je laten uitvoeren door de eigen IT mensen. Wellicht dat een Disaster Recovery Plan checklist hierbij kan assisteren.

Checklist Disaster Recovery Plan:

 1. Bedenk van te voren wat het doel is van je Disaster Recovery Plan en wat binnen en buiten de scope van het plan valt.
 2. Breng in kaart welke IT systemen en IT afhankelijkheden er zijn voor de organisatie.
 3. Bepaal de Recovery Time Objective (RTO) van de kritische applicaties en Recovery Point Objective (RPO) van de kritische data
 4. Onderzoek het huidige back-up schema en of dat aansluit bij de RTO en de RPO).
 5. Zorg dat het Disaster Recovery Plan zich richt op die systemen die noodzakelijk zijn om de kritische processen door te laten gaan. Anders is er de kans dat in het DR plan de prioriteiten gelegd worden bij zaken die niet kritisch zijn.
 6. Omschrijf je mogelijke verstoringen en de daarbij behorende Disaster Recovery strategieën, welke actie neem je bij welke verstoring van welk IT Systeem.
 7. Omschrijf de Disaster Recovery procedures en breng in kaart:
  • Welke stappen genomen moeten worden?
  • Wie de betrokken partijen zijn en waar de verantwoordelijkheden liggen?
  • Wat de duur van de te nemen stap is?
  • Wat de benodigde onderdelen zijn?

Doe dit voor iedere fase (response, hervatting en restore) en voor iedere omschreven mogelijke disruptie separaat. Gebruik hiervoor een overzichtelijke tabel, bijvoorbeeld:

8. Maak een contactenlijst voor al je Disaster Recovery contact personen en maak deze onderdeel van je disaster recovery plan.

9. Zorg ervoor dat het DR plan kort, duidelijk en up to date is en blijft.

10. Wijs een document eigenaar aan. Deze houdt revisies en updates van het DR plan bij en zorgt ervoor dat alle betrokkenen over de laatste versie beschikken.

11. Test je Disaster Recovery Plan of onderdelen daarvan regelmatig.

De Disaster Recovery Plan checklist kan een handvat zijn bij het opstellen van uw DR plan. Indien u toch tegen bepaalde zaken aanloopt kan het nuttig zijn hulp van buitenaf in te roepen. Zorg ervoor dat u kiest voor een pragmatische partij met kennis van zaken, die de nodige handvatten aanreiken. De inhoud van het plan dient immers toch vanuit de eigen organisatie te komen.

Heeft u vragen over de Disaster Recovery Plan Checklist, of wilt u meer weten over Business Continuity? Neem contact op.

De uitwijklocaties zijn prima bereikbaar en permanent ingericht. Ze bieden alles wat nodig is om bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Denk aan op uw eigen netwerk aangesloten werkplekken met desktop, telefoontoestel, faxen en printers, receptie- en vergaderfaciliteiten en beveiliging. Uw werkplekken worden conform een vooraf afgesloten Service Level Agreement opgeleverd.

Contact